Politihøyskolen i Oslo. Foto: Camilla Hjelmeseth
Radioreportasje

Politistudentene er mer positive til bevæpning

Masterstudien til Pernille Skjevrak viser at i løpet av de siste tre årene har antall politistudenter, som er positive til generell bevæpning av politiet, økt fra tre av ti til åtte av ti.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 10:25

Etter PSTs trusselvurdering i november 2014 ble det uniformerte politiet utpekt som et sannsynlig terrormål. En midlertidig generell bevæpning ble da innsatt som et sikkerhetstiltak.

Kullet av politistudenter som gikk ut i 2013 var det siste kullet før den midlertidige bevæpninge inntrådte, og de som gikk ut i 2016 var i sitt praksisår da tiltaket ble satt i gang. 

Delte meninger


Pernille Skjevrak gjorde ferdig sin masterstudie i desember i 2016. Foto: Camilla Hjelmeseth Camilla Hjelmeseth

Da Journalen spurte politistudentene ved Politihøyskolen i Oslo hva de synes, kom det mange ulike svar. Generelt virket det som at de fleste var for en generell bevæpning av politiet, men ikke helt slik den er i dag.

Slik den midlertidige bevæpningen har vært har politiet gått med ladd våpen på hoften. Akkurat på dette punktet virker det som at studentene er uenige, og at de heller ønsker en moderert bevæpning med uladd våpen. 

Ulike grunner

Ifølge Skjevrak kan det være flere grunner til at politistudentene har endret mening angående bevæpningen. Noen av grunnene som nevnes er hvilken risiko studentene oppfatter at yrket har eller for eksempel veileders holdning. 

 

Hør reportasjen her: