Prøveprosjekt med heroin frarådes

Fersk forskning fraråder prøveprosjekt med heroinassistert behandling.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 13:19

I en fersk gjennomgang av forskningen på heroinassistert behandling frarådes det å innføre et prøveprosjekt i Norge. Men både Høyre og Arbeiderpartiet ønsker dette i sine foreløpige partiprogrammer.

Heroinassistert behandling (HAB) har i de siste årene kommet på dagsorden både i mediene og blant partiene på Stortinget. I rapporten Heroinassistert behandling – Et svar på dagens utfordringer i Norge?  har forskere ved Senter for senter for rus- og avhengighetsforskning, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for HAB.

Kostbar behandling

Professor i psykiatri og rusmedisin Helge Waal er en av tre forskere bak rapporten. Waal har lenge vært engasjert i behandling av rusmisbrukere og var sentral i debatten om innføring av metadon på 90-tallet.

— Det er vist at behandling med heroin fungerer, men et slikt prøveprosjekt er kostbart, og vi mener det har lite nytteverdi i Norge, sier Waal.

Et behandlingstilbud med heroin må gjennomføres i dagåpne sentre hvor pasienten kommer 2-3 ganger daglig. Her får de et overvåket inntak av heroin, oftest i injeksjon. Et slikt bemannet senter må være åpent sju dager i uken, året rundt. Pasientene må i tillegg bruke metadon om kvelden for å sikre mot nattlig abstinens.

Styrke det eksisterende tilbudet

I dag er behandlingstilbudet for rusavhengige legemiddelassistert rehabilitering (LAR). LAR er behandling med opiodholdige legemidler som metadon, subutex og suboxone. Dette har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioder, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten. I Norge er det i dag omtrent 12.000 heroinavhengige, og 8000 av disse får behandling gjennom LAR.

I følge Waal er det flere utfordringer med LAR. Han mener derfor at ressursene heller skal brukes til å styrke det eksisterende tilbudet og gjøre det mer tilgjengelig.

— Det er lite som tyder på at medikamentvalget er det viktigste. Det vanskeligste er å få dem til å endre sine livsløp, bedre relasjoner og møte livet på en ny måte.

LAR har hjulpet


Tidligere heroinmisbruker Lars Haugan tibake på «Plata» utenfor Oslo Sentralstasjon. Foto: Anna Strand Andersen

Lars Haugan er tidligere heroinmisbruker. Han har vært inn og ut av LAR siden 2004 og har erfart hvor mye viljestyrke og motivasjon behandlingen krever. I dag opplever han at LAR hjelper han til å kunne leve et normalt liv. 

— Jeg er ganske sikker på at LAR har reddet livet mitt, sier Haugan.

I dag er Haugan i full jobb. Han er kontaktperson i LAR-Nett Norge, en organisasjon for mennesker som er mottar behandling gjennom LAR.

Mindre kriminalitet, men ikke færre overdosedødsfall

I rapporten slår forskerne fast at HAB er en behandling som kan redusere illegalt heroinbruk og kriminalitet blant personer som ikke har hatt nok utbytte av metadonbehandling. Det er imidlertid ingen sikre tall på at behandlingen vil få ned overdosetallene.  

Politisk endringsvilje

I følge partiprogrammene før høstens valg er det kun KRF og FRP som klart er i mot HAB. Høyre ønsker «forsøk med skadebegrensende tiltak som for eksempel heroinassistert behandling». Venstre vil «innføre heroinassistert behandling». Arbeiderpartiet mener at «helsetjenesten også må tilby heroinassistert helsehjelp».  

— Dette er ikke som andre politiske områder, det handler ikke ideologisk om å være på høyre eller venstre siden. Ruspolitikken har internasjonalt vært preget av moralisme,  sier varaordfører i Oslo Khamshajiny Gunaratnam.

Selv om både Arbeiderpartiet og Høyre i sine foreløpige partiprogram ønsker å innføre et prøveprosjekt, er det ifølge forskerne bak rapporten verken et krav eller ønske om HAT fra behandlingssektoren.

— I dagens Norge der systemet med LAR fortsatt har forbedringspotensial og er underfinansiert, er det ikke riktig prioritering å anbefale en kostbar nysatsning på HAB, sier Waal.

Men hvor vidt det er for dyrt eller ikke mener Gunaratnam er opp til politikerne, ikke forskerne.

Et krafttak

Thorvald Stoltenberg har lenge kjempet for å åpne opp for heroinbehandling til de tyngste rusmisbrukerne. Han ledet Stoltenberg-utvalget i 2009 om behandling av rusmiddelmisbrukere. Her var innføring av et prøveprosjekt med HAB et av punktene.

- Utvalget bestod av ledende politikere fra flere partier og vi var enstemmige om alt bortsett fra punktet om heroinassistert behandling, sier Stoltenberg.

Thorvald Stoltenberg var en viktig pådriver for at Arbeiderpartiet i 2015 gikk inn for et prøveprosjekt med HAB.   

- Vi kommer aldri til å nå et helt rusfritt samfunn, men vi kan gjøre mer for de narkomane enn det som blir gjort i dag, sier Stoltenberg.

Emneord: