Illustrasjonsfoto. Foto: Søren Storm Hansen, Flickr

Nyutdannede politistudenter får ikke jobb

Kun halvparet av de nyutdannede politistudentene fra 2016 var i jobb ved årsskiftet. Dette er en nedgang på 36,9%.
Mandag, 13 februar, 2017 - 14:36

I 2013 uteksaminerte det første store kullet fra Politihøgskolen. De neste årene var omlag 90% av de nyutdannede i jobb ved årsskifte, frem til nå.

– I 2016 sa det stopp og betydelig færre av de nyutdannede studentene var i jobb ved årsskiftet, sier Runar Kvernen, Pressekontakt for Politihøgskolen. Han forklarer de lave tallene med stram økonomi hos politiet.

Til tross for stram økonomi, var det over 300 flere lønnede årsverk i 2016 enn året før. Men tall fra NAV viser at antallet arbeidsledige innen politi, brannvesen, toll og forsvar, har økt fra 474 til 544 det siste året.

Politiet mot 2020

Siden 2008 har politiet hatt som mål å ha minimum to årsverk per 1000 innbygger innen 2020. Den gangen var årsverket på 1,8. Til tross for at antallet politistudenter nesten er blitt tredoblet, var politiårsverket ved utgangen av 2015 på kun 1,83. Politiet opprettholder likevel målet om to årsverk og vil i år prioritere å ansette flere studenter.

HR-direktør i politidirektoratet, Karin Aslaksen, har uttalt at de forventer å ta igjen etterslepet i 2017. Samtidig er det bekymring blant politistudentene som uteksamineres til våren.

– De er spente. Fjorårets kull er ennå ikke på plass i arbeidsmarkedet og her kommer det et nytt stort kull, sier Kvernen.

Opptrappingsplan

Pressekontakt i Politidirektoratet, Tonje Torsgard, sier at det utvikles en opptrappingsplan for å få ansatt flere nyutdannede studenter, men detaljer om denne planen kommer først ut når årets budsjett offentliggjøres.

Politiets budsjett for 2017 vil være klart i slutten av februar.