Det blir nå enklere for tyske påtalemyndigheter å ta ut tiltale mot gjenlevende som arbeidet i konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig. Foto: Flickr/wp paarz

Tyskland trapper opp nazijakten

En ny høyesterettsdom gjør at Tyskland intensiverer straffeforfølgelsen av de gjenlevende nazistene.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 13:19

Det tyske rettsvesenet jobber nå intensivt med å ta ut tiltale mot gjenlevende som tjenestegjorde i konsenstrasjonsleirene under andre verdenskrig. Aftenposten melder at en ny rettspraksis nå gjør det mulig å straffeforfølge personer som jobbet på lavere nivå i konsentrasjonsleirene.

Dette gjelder folk som tjenestegjorde i konsentrasjonsleirene Majdanek (Lublin), Auschwitz og Stutthof. I skrivende stund er det to rettssaker som pågår, mens det er 14 andre saker der det vurderes å ta ut tiltale.

Viktig og riktig


Terje Emberland, Seniorforsker ved HL-senteret. Foto: Embed hlsenteret.no

Seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Terje Emberland, ønsker den nye tyske  rettspraksisen velkommen.

– Jeg synes dette er en god idé. Man har lenge hatt et problem med at alle har lagt skylden på sine overodnede. Hvis man skulle følge den logikken ville det til slutt kun være Hitler som sto ansvarlig for holocaust, sier Emberland.

Emberland mener at dommen ansvarliggjør et bredere aspekt av det nazistiske apparatet.

– Det er viktig å få stadfestet at det å adlyde ordre, ikke er grunnlag for frifinnelse. Jeg mener det er pedagogisk viktig og jeg håper at man kan ta lærdom av dette for fremtiden, sier Emberland.

Epokegjørende

– Høyesterettsdommen er epokegjørende, og den åpner døren for en rekke straffesaker mot forbrytere fra nazitiden, forteller Thomas Will til Aftenposten.

Will er nestleder for Det sentrale etterforskningskontoret for nasjonalsosialistiske forbrytelser. Kontoret jobber aktivt med å straffeforfølge gamle nazister.

– De overlevende og deres etterkommere sier at det er viktig for dem å se at de skyldige i Holocaust blir dømt, men at det ikke er så viktig at de faktisk soner straffen. I mange tilfeller vil ikke det være mulig fordi de er for gamle til å bli sendt i fengsel, sier Will.