Et nytt forslag fra regjeringens Delingsøkonomiutvalg kan endre hverdagen til flere drosjesjåfører. Foto: Mina Maria Rise

Uber-aktuell i ny rapport

Delingsøkonomiutvalget publiserte forrige uke en rapport som foreslår fjerning av kravet om drosjeløyving.
Tirsdag, 14 februar, 2017 - 15:54

I rapporten som ble publisert mandag 6.februar kommer det fram at utvalget ønsker en komplett regulering av drosjemarkedet i Norge. De foreslår blant annet å fjerne kravet om drosjeløyve, og plikten til å være knyttet til en drosjesentral. De ønsker også at maksimalprisreguleringen oppheves.

For å regulere dette har de foreslått å innføre regler som sikrer at informasjon om turer og priser registreres og lagres. De foreslår også at det innføres plikt om å gi forhåndspris i bestillingsmarkedet.

- Ikke nok kompetanse


Presseansvarlig i Norsk Taxiforbund, Atle Hagtun, er skeptisk til Delingsøkonomiutvalgets forslag om å fjerne kravet om drosjeløyver. Foto: Norsk Taxiforbund

Pressekontakt i Norges Taxiforbund, Atle Hagtun, er negativ til Delingsøkonomiutvalgets forslag, og mener at ingen i utvalget har noe med transportnæringen å gjøre.

- Ingen i Delingsøkonomiutvalget har transportfaglig kompetanse, og fire av medlemmene har tilknytning til Uber. Dette er en sak som hører til i Samferdselsdepartementet. Persontransport mot vederlag er regulert i yrkestransportloven, og har ingenting med delingsøkonomi å gjøre, sier Hagtun.

LO-sekretær, Trude Tinnlund, var den eneste i utvalget som var imot en fullstendig deregulering av drosjemarkedet.

- Drosjenæringen bør være bemannet av mennesker som har persontransport som sin hovedbeskjeftigelse, og avveining av riktig antall drosjer i hvert område kan ikke umiddelbart løses av markedet, sier Tinnlund i sin merknad i rapporten.

Trenger et godt taxi-system 

Drosjesjåfør, Hasif Mahfwz, mener at en økning av Uber-brukere vil føre til dårligere system for drosjenæringen. Han mener at det skal mer til enn en app for å kunne styre en slik omfattende næring. Han er imot forslaget om å fjerne plikten til drosjesentral.

- Som drosjesjåfør er jeg helt avhengig av en drosjesentral. Uten den hadde vi ikke hatt noen kontroll på kundene våre, sier Mahfwz.

Likevel har ikke Mahfws merket noe til den omdiskuterte konkurransen fra Uber.

- De som skal ta drosje, tar fortsatt drosje. Jeg har ikke merket noen nedgang på antall kunder, sier han. 

Atle Hagtun er bekymret for fremveksten av uber-næringen. 

- Jeg synes det er skremmende at en så tilsynelatende svart tjeneste som Uber får så mye tiltro i et land som Norge, sier Hagtun.

Han tror likevel at forslaget blir avslått av Stortinget, og at tjenesten Uber Pop er ute om kort tid.

Emneord: