FJERNET: Helsedirektoratet har nå fjernet statistikken over antall avviste pasienter i psykisk helsevern, igjen står tomme felt. ILLUSTRASJONSBILDE: Flickr/CMRF Crumlin

Helsedirektoratet hadde ingen oversikt over antall avviste pasienter i psykisk helsevern

I over en måned lå feil statistikk over pasientkapasiteten ved sykehusene i Helse Sør-Øst ute på Helsedirektoratets nettside. Statistikken viste en ti-dobling i avviste henvisninger ved flere sykehus - uten at noen reagerte.
Fredag, 28 april, 2017 - 11:22

Det var da Helsedirektoratet utarbeidet en ny nettside i februar, for å måle kapasitet i helsetjenestene, at tall-forvirringen startet. Politikerne ønsket å få bedre oversikt over hvor mange pasienter som ble henvist av fastlegen, men som ikke fikk hjelp ved sykehusene. Statistikken viste at flere av sykehusene i Helse Sør-Øst hadde en drastisk økning i antall avviste pasienter på bare et år. Tall for Lovisenberg Diakonale sykehus viste en ti-dobling av antall pasienter som ikke fikk hjelp.

– Jeg føler meg helt trygg på at de tallene som er publisert knyttet til Lovisenberg er feil. Vi har veldig god rapportering på dette internt, og vi følger med på dette hver måned. Det er kun 451 henvisninger som inngår i Norsk Pasientregister sine beregninger i 2015. Ni av ti er blitt borte fra beregningsgrunnlaget. Det må vi finne ut av, sier Per Arne Holman.


– MÅ VÆRE FEIL: Da Analyse- og kvalitetssjef ved Lovisenberg Diakonale sykehus, Per Arne Holman, så statistikken til Helsedirektoratet tenkte han at at den umulig kunne stemme. Foto: Universitetet i Oslo

Ante ikke om feilen

I forbindelse med Journalens sak om asylsøkeres helsetilbud, ønsket vi å se på antall avviste henvisninger i psykisk helsevern. Statistikken på Helsedirektoratets nettside viste dramatiske økninger ved flere institusjoner i Helse Sør-Øst. Da vi kontaktet Helsedirektoratet med spørmsmål om statistikken kunne være feil svarte seksjonssjef for Norsk pasientregister, Knut Ivar Johansen dette:

“Vedrørende mulig feil i andel avviste henvisninger. Vi har sett nærmere på tallene og vi finner ut at tallene vi har publisert stemmer“.

Tre dager etter at statistikken var bekreftet korrekt, fikk vi et nytt svar fra Norsk Pasientregister (NPR).

– Nå har NPR gått grundig til verks med å undersøke tallene i statistikken som viser avvisninger fra psykisk helsevern.Det viser seg at det var en feil i måten NPR hadde behandlet disse dataene på. Dette er en feil i statistikken som kom i tillegg til det vi allerede kjente til, at det kunne være dårlig datakvalitet på data som kom fra systemet DIPS, som de blant annet bruker i Helse Sør-Øst.

Den 10 mars, 4 dager etter at Journalen begynte å stille kritiske spørsmål om tallene - ble nettsiden lagt ned. Den feilaktige statistikken hadde da ligget ute i over en måned. 


I OVER EN MÅNED: Dette er den ukorrekte statistikken som i over en måned lå ute på Helsedirektoratets nettside. Markeringene viser sykehusene som hadde størst økning. Kilde: Helsedirektoratet

Peker på hverandre

Da vi spurte hvordan det var mulig at Helsedirektoratet ikke tok noen telefoner når de så den store økningen, henviste de oss til Helse Sør-Øst. De hadde ansvar for å reagere mente Helsedirektoratet. Helse Sør-Øst peker tilbake til direktoratet.

– Helsedirektoratet har et selvstendig ansvar for å sikre at data som offentliggjøres fremstilles korrekt, mens hvert enkelt helseforetak har ansvar for å rapportere riktige tall, sier Frank Roar Byenstuen, kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst.

Viste stor økning ved flere sykehus

Lovisenberg var ikke det eneste sykehuset som ifølge Helsedirektoratet sin statistikk avviste svært mange pasienter. Vestfold sykehus skal i 2015 ha avvist 66,7 prosent. Tall fra 2016 er ikke med i statistikken. Vestre Viken sykehus har størst prosentvis andel avvisninger og ligger på hele 80 prosent, året før var tallet nede på bare 7,7 prosent.

– Hvis disse tallene hadde stemt, da  tar man vel kontakt med sykehusene det gjelder og lurer på hva som har skjedd? Er ikke det noe av poenget med å føre statistikk?

– Det er nettopp det som er poenget med sånn statistikk, at når du får se tallene og variasjonene og får slike dramatiske utslag, så må noen ta kontakt og si “hva i all verden er dette?” Så at ingen har reagert denne gangen, det overrasker meg litt. Det jobber flinke folk i Helsedirektoratet, men denne gangen kan det kanskje ha gått litt fort, sier Holman, Analyse- og kvalitetssjef ved Lovisenberg.


FJERNET: Helsedirektoratet har nå fjernet statistikken som viste antall avviste pasienter i psykisk helsevern. Nå finnes ingen oversikt. Foto: Helsedirektoratet

Kan ikke etterprøves

Analysesjefen ved Sykehuset i Vestfold, Torgeir Grøtting, mener at et av problemene er at statistikkens utforming ikke gir noen mulighet til å etterprøve tallene.

– På generelt grunnlag vil jeg si at den statistikken som ligger ute er vanskelig å forstå. Vi kjenner ikke igjen disse tallene og så er de ikke oppgitt i noen absolutter, bare i andeler, så det er heller ingen mulighet for å ettergå tallene, sier Grøtting.

Klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold, Finn Hall, er ikke i tvil.

– Tallene er åpenbart helt feil. Vi har ingen annen forklaring på dette enn at vi har hatt tilsvarende problemer på flere parametere Klinikk psykisk helse og rusbehandling i Vestfold har rapportert til Norsk pasientregister de siste par årene, sier Hall.

Hall er i tillegg kritisk til at Helsemyndighetene ikke har reagert når statistikken viser at henvisninger avvises i opptil 60-80 prosent ved noen sykehus.

– Dersom sykehusene sine rapporteringer til Norsk pasientregister viser et stort antall avviste henvisninger, bør noen røde lamper lyse. Hvis dette faktisk var tilfelle ville det vært veldig alvorlig. Når Helsedirektoratet får fram slike tall bør de ta umiddelbart kontakt med aktuelle sykehus for å kvalitetssikre tallene, sier Hall.

Usikkert hvorvidt pasienter får hjelp

Stortingsrepresentant Torgeir Eikstad Micaelsen (AP) mener det er kritikkverdig at det har hersket splid om hvorvidt tallene representerer virkeligheten eller ikke.

– Det er viktig at det snarest blir brakt klarhet i hva som er de riktige tallene. Pasienter, planleggere i sykehus og politikere er avhengig av å vite hva som faktisk foregår.

I fjor høst ble det avdekket at den reelle ventetiden for behandling var dobbelt så lang fordi man avsluttet ventetiden ved første møte, selv om pasienten ikke hadde mottatt selve behandlingen. Oppdagelsen av svakhetene i ventelistestatistikken gjør at vi ikke kan være sikre på når pasienter faktisk får hjelp frykter Micaelsen.


LEI AV TULL: Stortingspolitiker Torgeir Micaelsen forteller at Helseminister Bent Høie har blitt advart mot å bruke statistikken på en slik måte som Micaelsen definerer som ensidig. Foto: Stortinget

– Avsløringene gjør at vi ikke kan være sikre på hva slags tilbud til hvilken tid pasientene møter i sykehusene. Et av disse elementene har vært en klar økning i antall henvisninger som blir avvist av sykehuset. Vi har likevel ikke sett utslag av denne typen som må sies å være ekstreme. Dette må Helsemyndighetene snarest finne ut av hva som er årsaken til.

Micaelsen forteller at regjeringen har blitt advart om å bruke statistikken, og slenger ut et spark til Helseminister Bent Høie (H).

– At de offisielle ventetidene faller, er et av Høyre-Frp-regjeringens glansnumre. Regjeringen har imidlertid fra en rekke uavhengige aktører blitt advart mot å bruke statistikken om ventelister og ventetider på en så ensidig måte som helseminister Bent Høie bidrar til.

Går utover pasientene

Holman forteller at han vanligvis opplever at Helsedirektoratet har veldig god kontroll, men at avviste pasienter er et område Helsedirektoratet sliter med å ha kontroll over. Årsakene er at datakvaliteten fra sykehusene ikke er gode nok, mener han.

– De har ikke god nok kontroll over avviste henvisninger, og det er de smertelig klar over. Det er veldig synd, for å følge med på hvilke pasientgrupper som ikke får behandling når de først er henvist mener jeg er viktig politisk styringsinformasjon. Det kan bety at det er områder i landet hvor det er dårlig dekning, det kan være visse pasientgrupper som kanskje på grunn av finansieringsordninger ansees som uattraktive. Det å ha god kontroll på hvem som blir henvist og ikke, mener jeg er veldig viktig, sier Holman.

Statistikken ble fjernet fra Helsedirektoratets nettside 10.mars. Helse- og omsorgsdepartementet har fått sitatene til Torgeir Micaelsen tilsendt, men har valgt å ikke svare.