— Kan være opptil 26 barn på to voksne

Røren Barnehage i Øvre Eiker kommune er en av barnehagene i Norge med lavest bemanning.
Torsdag, 30 mars, 2017 - 11:28

Norge har i dag ingen lovfestet bemanningsnorm i norske barnehager. Øvre Eiker kommune ligger på plass nummer 400 av 422 på landsbasis over ansatte per barn i norske barnehager. Det vil si at det ofte er for mange barn per ansatt på visse tidspunkter i løpet av dagen. Dette fører til utfordringer både med tanke på den pedagogiske utviklingen, og det å kunne dele barna i mindre grupper for tettere oppfølgning.

I Røren barnehage kan de noen dager være to voksne på 26 barn når de skal kle på seg for å leke ute, forteller Hilde R. Baklid, pedagogisk leder i Røren barnehage. 

Færre ansatte, mindre lek

Utdanningsforbundet forklarer på sine nettsider at uten nok ansatte og barnehagelærere på plass, har ikke barnehagen mulighet til å bidra til at hvert enkelt barn får utvikle seg optimalt. Dette går da igjen utover kapaisteten til å ha fokus på lek.

14. mars ble den store barnehagedagen arrangert, her var fokuset rettet mot viktigheten av lek med tanke på barnas utvikling. 

— Lek er det viktigste i en barnehage. Barna lærer så utrolig mye gjennom lek, sier Baklid. 

FNs barnekonvensjon artikkel 31 står det at barn har rett til å leke. Dette framgår også i barnehageloven. 

Ny bemanningsnorm

Landsoversikten viser at gjennomsnittet er én ansatt per sjette barn. Bemanningsnormen som regjeringen ønsker å innføre i 2020 sier at de ønsker én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn på de over tre år. 


Klare for en ny dag i Røren barnehage. Foto: Siri Høst Clements

Solskinnshistorie på Røren

Til tross for lav bemanning i Røren barnehage viser en spørreundersøkelse at foreldrene er over det nasjonale gjennomsnittet fornøyd med arbeidet som blir gjort i barnehagen. Styrer Wibekke Hansen forteller at de ansatte blant annet ofrer pausen sin for å kunne holde barnehagen optimal gjennom hele dagen. Ofte stepper de også inn et par timer på dagen selv om de enten er hjemme med sykt barn eller har fridag. 

 

Emneord: