IKKE OVERRASKET: Kari Østerud er direktør for Senter for Seniorpolitikk. Hun er ikke overrasket over at de fleste virksomhetene mener at eldre ansatte jobber bra. Foto: Seniorpolitikk.no
ARBEIDSLIV

Positive til eldre arbeidstakere

En ny undersøkelse fra Ipsos slår fast at virksomhetene med ansatte over 67 år, er de mest positivt innstilte.
Tirsdag, 28 mars, 2017 - 15:07

Prosjektet Exit-Age

  • Er et forskningssamarbeid mellom NOVA og Arbeidsforsknings-
    instituttet
  • Den bygger bl.a. på brukermedvirkning fra Senter for seniorpolitikk og NAV.
  • Dreier seg om å få kunnskap om de eldste i arbeidslivet, og hvordan virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til disse arbeidstakerne.

Kilde: Seniorpolitikk.no

Gjennom forskningsprosjektet Exit-Age har Ipsos utført en undersøkelse av hva norske ledere mener om arbeidstakere i senioralder. Undersøkelsen viser at ledere flest, slett ikke er negative til å ha eldre ansatte.

Ifølge rapporten mener 86 prosent av virksomhetene at de ikke har hatt noen problemer med eldre ansatte som fungerer dårlig, og har ønsket å stå i jobb helt til øvre aldersgrense. 38 prosent mener eldre ansatte er meget gode når det gjelder å ta ansvar, og 27 prosent mener de er gode. Prosentandelen angående fagkunnskap, lite fravær og samarbeidsevne ligger på samme nivå, som betyr at norske virksomheter generelt virker positive til å ha eldre ansatte.

Dette er gode tall, og Kari Østerud, direktør på Senter for Seniorpolitikk, er ikke overrasket over resultatene.

– Seniorenes bidrag er av betydning, sier Østerud. 

– De er som alle andre arbeidstakere. Flere undersøkelser har vist at mange eldre har mer erfaring enn yngre og dessuten er mer lojale, men det finnes selvfølgelig unntak, fortsetter hun.

Enkelte politikere har vist skepsis til de eldre etter at de nye reglene om øvre aldersgrenser kom i 2015. Noen har påstått at de eldre ikke jobber godt nok.

– Jeg tror at det er mye politikk involvert i skepsisen, sier Østerud.

– Jeg tror det er mange som tar beslutninger basert på hva man tror, og ikke på hva man vet, avslutter hun.


Er arbeidstakere over 67 år meget gode, ganske gode, verken gode eller dårlige, ganske dårlige eller meget dårlige når
det gjelder følgende faktorer?  Kilde: Rapport “Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning” Ipsos/SSP

 

Hør Robert H. Salomon fortelle om seniorpolitikken!