PENGER ER IKKE LYKKE: Selv om mange innvandrere blir rikere i Norge, blir de ikke nødvendigvis lykkeligere. Foto: KaVass, Flickr.

Blir innvandrere lykkeligere i Norge?

Hvordan er det for innvandrere å komme til Norge? Statistisk sentralbyrå har nylig kommet med en rapport som gir oss noen svar.
Tirsdag, 21 mars, 2017 - 12:22

Anders Barstad er forsker ved SSB, og har gjort en gjennomgang av norsk og internasjonal forskning som handler om livskvalitet blant innvandrere. Resultatet er rapporten “Innvandring, innvandrere og livskvalitet”. Rapporten sammenlikner forskning fra de siste ti årene.

- Det er en lavere livskvalitet blant innvandrerbefolkningen enn det er i majoritetsbefolkningen. Dette gjelder både psykisk helse og tilfredshet med livet, sier Barstad.

Avgjørende faktorer

Sosial støtte og økonomi er to av faktorene soim har betydning for lykkenivået blant innvandrere. Et bredt sosialt nettverk og økonomiske midler til å klare seg gir høyere sjanse for å være tilfreds med tilværelsen. Barstad understreker at diskriminering også er en viktig årsak til at innvandrere rapporterer lavere lykkenivå enn den øvrige befolkningen.

- Holdninger til innvandrere er en viktig årsak til lykke og ulykke. Jo mer positive holdninger det er til immigranter i landet man flytter til, jo mer tilfredshet er det blant innvandrerbefolkningen, sier han.

Belastende med kulturforskjeller

Athar Ali er leder for Norsk Innvandringsforum og har tidligere vært bystyrerepresentant i Oslo og vararepresentant på Stortinget. Han peker ut kulturforskjeller som en grunn til at innvandrere kan føle seg ulykkelige i Norge.

- Jeg tror at innvandrere som føler seg utenfor samfunnet ofte er mindre tilfredse med tilværelsen i Norge. Hvis man kommmer fra et land i den tredje verden er Norge veldig annerledes, og det kan være en stor overgang for mange, sier Barstad. 

Ali forteller videre at det for mange innvandrere er svært belastende å leve i mellom to land, og to kulturer.

- Hvis en enslig person bor her i Norge og har resten av familien i hjemlandet sitt, tror jeg at dette kan bidra til at han eller hun føler seg mer ulykkelig her, mener han.

Ali forteller videre at han har snakket med innvandrere som er frustrerte når de kommer til Norge med kompetanse de ikke får brukt. 

- Mange kommer hit med utdanning og jobberfaring og opplever at det ikke har noe verdi. Jeg tror dette er med på å bidra til at de føler seg utenfor samfunnet, sier Ali. 

Absolutt og relativ økonomi

En annen viktig faktor på landsnivå er velstandsnivået i landet man flytter til. En av studiene som er brukt i rapporten viser at å flytte til et rikt land i “Nord”, som for eksempel Norge, gir høyere tilfredshet enn å flytte til et lav- eller mellominntektsland i “Sør”.


Tall fra SSB viser at 35% av innvandrere i Norge opprinnelig kommer fra land i Asia.

Nesten alle innvandrere som flytter fra Sør til Nord får en langt bedre økonomi. Rapporten viser at mange likevel ikke får en tilsvarende økning av lykkenivået. Dette kan begrunnes med at selv om deres absolutte økonomi bedres og de får mer penger enn de hadde, får de det ofte verre relativt sett. Den økonomiske forskjellen mellom deres egen inntekt og gjennomsnittsinntekten kan være større enn hva de opplevde i hjemlandet. 

- Hvordan man selv vurderer at man har det, er avhengig av hvordan folk rundt deg har det. Derfor kan man oppleve at man har det dårligere, selv om man i absolutt forstand er bedre økonomisk stilt enn det man var tidligere, forteller han. 

Ali sier seg enig med Barstad.

- I tillegg er det viktig å huske på at mange innvandrere har et økonomisk ansvar for familiemedlemmer som har blitt igjen i hjemlandet. De er fattige i Norge, men de må likvel fremstå som om de er rike og vellykkede ovefor familien, sier Ali.

Rom for forbedring

På spørsmål om hva som kan gjøres for å heve livskvaliteten til innvandrere understreker Ali at det er flere viktige grep innvandrere selv kan ta.

- Innvandrere må kanskje jobbe enda hardere for å bli integrert. De må lære seg norsk, tilpasse seg livet her, og forsøke å være aktive i arbeidslivet. Det norske samfunnet kan hjelpe til ved å sørge for at innvandrere føler seg inkludert. Dette gjelder både jobb og utdanning, men også at de føler seg som likeverdige. Dersom deres kultur anses som en berikelse av samfunnet, og ikke som belasting, tror jeg mye er gjort, sier han.