Nærmere 200 personer deltok på gårsdagens fanemarkering. Foto: Anna Strand Andersen
ARBEIDSLIV

Markering for arbeidsrettigheter

Mandag gikk seks lokale LO-lag sammen foran Stortinget for å markere mot det de mener er en svekkelse i arbeidsmiljøloven. Faste ansettelser, trygge jobber og regulert arbeidstid er noen av fanesakene.
Tirsdag, 21 mars, 2017 - 11:36

LO i Asker og Bærum, Fredrikstad, Larvik og Lardal, Oslo, Stavanger og Trondheim var initiativtakerne bak gårsdagens markering utenfor Stortinget. På Fagforbundets hjemmeside står det at Stortingsflertallet har etter initiativ fra Høyre/Frp-regjeringa vedtatt en rekke forverringer av arbeidsmiljøloven. LO vil at Regjeringens arbeidsutvalg og ønske om å forverre tjenesteloven skal avvises. Bemanningsbyråene som var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner har i mange år hatt fullt frislipp, og nå er NSB i fare for å bli et bemanningsbyrå.

Løsarbeidersamfunnet på vei tilbake


Jørn Eggum i sin apell. Foto: Anna Strand Andersen

Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, fortalte om høy arbeidsledighet blant ungdom, og at stadig flere unge kun får midlertidig ansettelse. 

- Løsarbeidersamfunnet er på vei tilbake. Alt dette er ikke bare regjeringens skyld, men de er sterkt medskyldig. Høyre understreker i sitt program at et godt organisert arbeidsliv og en høy organisasjonsgrad det skal være en konkurransefordel, og faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet. men det hjelper ikke at den praktiske og utøvende poitikken går i stikk motsatt retning, sier Eggum fra scenen.

Eggum fortsetter med sin apell og sier at stadig flere opplever en utrygghet fordi de ikke har reele ansettelser.

 - Vi må ha som mer enn en drøm at alle vi som står utenfor arbeidslivet skal få muligheten til å delta. Vi har en rekordstor ledighet, og vi ser i dag et arbeidsliv som på mange måter går mot det verre. sier Eggum.

Bemanningsbransjen svekker rettighetene


Tore Eriksen og Nina Risinggård fra Transportarbeiderforeningen Foto: Anna Strand Andersen

Nina Risinggård er leder for Transportarbeiderforbundet i Vestfold -Telemark mener arbeidsmiljøloven har blitt svekket de siste årene.

- Jeg er her i dag for å kjempe for våre faglige rettigheter som arbeidstakere. Midlertidig ansettelse og arbeidstidsbestemmelsen kombinert med bemanningsbransjen går på bekostning av faste ansettelser, rettigheter til arbeidstaker og det blir lavere lønn, forteller Risinggård til Journalen.

Apell med advarsel og råd

Forbundsleder for Norsk sykepleierforbund Eli Gunhild Bye kom med en advarsel fra scenen om å ikke endre en fungerende lov bare for endringens skyld. Hun advarer også mot å redusere arbeidstakerens innflytelse over egen arbeidssituasjon.

- Gjennom egen innflytelse og tillitsvalgtes innflytelse får man det beste ut av folk. Hele den norske modellen baserer seg på medbestemmelse innflytelse og samarbeid, sier Bye.


Sykepleiernes forbundsleder Eli Gunhild Bye. Foto: Anna Strand Andersen

Bye avsluttet sin apell med et råd til regjeringen:

- Sir Alfreed Ramsey hadde en ganske enkel filosofi: Never change a winning team - ikke tull med noe som fungerer.

Markering varte i en og en halv time med flere apeller fra scenen og med musikkinnslag fra Rolf  Raddis Band.