Unge har lavsest sykefravær forteller SSB Ilustrasjonsfoto: Selma Moren

Unge har lavest sykefravær

Unge mellom 16 og 24 år har lavest sykefravær i Norge, ifølge en rapport fra Statistisk Sentralbyrå.
Tirsdag, 28 mars, 2017 - 13:06

23. mars kom den nyeste rapporten om sykefravær i arbeidslivet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Perioden det handler om er 4. kvartal i 2016, men statistikken går helt tilbake til 2007, og er sesong- og influensajustert. 

Tallene viser stadig nedgang i sykefraværet blant unge mellom 16 og 24 år. Sammenliknet med andre aldersgrupper fra 25 år og opp til 69 år, er det de under 24 som har det laveste sykefraværet. Ifølge rapporten fra SSB var nedgangen i sykefravær blant unge mellom 20 og 24 år på 3,5 % i det legemeldte sykefraværet, og gjorde seg dermed til den aldersgruppen med størst nedgang. Forskjellen i nedgang mellom kvinner og menn er ikke stor, da kvinner lå på 3,9 %, og menn på 3,6 %. 

Små forskjeller

Arnstein Mykletun, seniorforsker ved Avdeling for helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet, sier at det kan være ulike grunner til at sykefraværet blant unge går ned. Likevel påpeker han at det er svært små forskjeller det er snakk om. 

– Det er vanskelig å si hva det egentlig skyldes, fordi nedgangen for unge er så liten. Det er mange samensatte årsaker, sier Mykletun. 

Rapporten viser også at det generelt sett er de unge mellom 16 og 24 år som har det laveste sykefraværet. Grunnen til dette sier Mykletun at kan handle om deltidsjobb og stiftelse av familie. 

– De helt yngste er en «annerledes» gruppe i arbeidslivet. Det er seleksjonseffekter. Mange studerer jo fortsatt, og mange som jobber gjør jo det i deltid ved siden av studier. Det er også mer midlertidighet. For unge tidlig i 20-årene er det jo før familie og slike belastninger for mange. 

Kan handle om generelle kjønnsforskjeller

I rapporten fra SSB vises det også til forskjellen på sykefravær mellom kjønn. Det er høyere sykefravær blant kvinner enn blant menn, men hva er grunnen til at dette også gjelder blant unge kvinner?

– Det er vanskelig å svare godt for sykefravær i så ung alder, men jeg ville i utgangspunktet tenke at dette har sammenheng med årsaker til kjønnsforskjell i sykefravær generelt, sier Mykletun. 

Ifølge en studie han utførte sammen med tre andre, stiller de spørsmål ved kjønnsforskjellen i sykefraværet. “Kan det være så enkelt at kjønnsforskjellen i sykefravær skyldes at kvinner har dårligere helse enn menn? Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil dagens 40-årige kvinner leve omtrent 4 år lenger enn jevnaldrede menn, men kvinnene har likevel flere helseplager og går hyppigere til lege og psykolog mens de lever.”, skriver de i sin artikkel i psykologtidsskriftet.no.