KJEMPER FOR DE ELDRE: Eldrekonvensjonen er en gruppe bestående av eldre aktivister som taler de eldres sak. Foto: Anders Kvale

Eldrekonvensjonen ønsker uavhengig eldreombud

Organisasjonen er lei av at mange eldre ikke får det tilbudet og den hjelpen de har krav på.
Torsdag, 20 april, 2017 - 14:39

19. april arrangerte Eldrekonvensjonen en demonstrasjon de kalte “likegyldighetens begravelse”. Demonstrasjonen skulle opplyse politikere og folket om at likegyldigheten er den største utfordringen i eldreomsorgen i dag, og at denne holdningen må endres. I underkant av hundre eldre møtte opp på Eidsvolls plass for å vise sin støtte.

Får støtte av FRP

Aktivistgruppen er klare på hva som er deres viktigste sak i påvirkningsarbeidet mot myndighetene frem mot stortingsvalget til høsten. 

– Det vi har satt øverst på agendaen nå, er å få et uavhengig eldreombud med juridisk avdeling slik at varslere kan varsle anonymt. Slik kan kritikkverdige forhold komme fram i lyset og bli gjort noe med, forteller Bunæs. 

Fremskrittspartiet støtter Eldrekonvensjonens ønske om et uavhengig eldreombud. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud sa til nettavisen siste.no tidligere i vinter at det er viktig for partiet at eldreombudet først og fremst bør ha ansvar for at eldres meninger blir hørt, og at rettighetene de har blir fulgt opp. 

– Mange eldre mangler et apparat rundt seg. De utgjør også en sårbar gruppe og har lett for å falle gjennom i pleie- og omsorgssektoren. Da trenger de et talerør, sa Hoksrud til nettavisen siste.no. Hoksrud var også tilstede for å vise sin støtte under Eldrekonvensjonens demonstrasjon foran Stortinget. 

Mangel på boliger og sykehjemsplasser

Flere appelanter var invitert til demonstrasjonen for å engasjere og motivere de oppmøtte til ikke gi opp kampen om økt oppmerksomhet omkring eldres rettigheter. 

– I dag tenner vi verdighetsfakkelen, som skal deles ut til kommuner som kan skilte med et varmt engasjement som skaper en anstendig og god eldreomsorg. Noen kommuner får det til, og de må løftes fram og synliggjøres slik at de kan vise vei for andre, sa Rikke Soligard fra scenen. 

Flere tilfeller av svikt i eldreomsorgstjenesten har kommet fram den siste tiden. NRK skriver blant annet om eldre som må bo hjemme lenger enn de ønsker, og som er redde for å være alene hjemme. I mange kommuner er det i dag mangel på boliger og sykehjemsplasser, i tillegg til kritikkverdige forhold innen matservering og sosial omgang. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver i et debattinnlegg i Dagbladet, 3. mars 2017, at eldreomsorgen trenger en reform. Han trekker blant annet fram at det er behov for flere sykehjemsplasser, og at kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten må heves.

Intensiverer debatten

Eldrekonvensjonen ønsker nå å intensivere denne debatten i forkant av stortingsvalget i september. Konvensjonens leder, Ivar Bunæs, mener at det nå er krisetilstander i eldreomsorgen, og at denne situasjonen ikke lenger kan overses. 

– Jeg føler at eldreomsorgen blir oversett og nedprioritert i forhold til andre kampsaker. Det har lenge vært snakk om grønt skifte, men slik situasjonen for eldre er i Norge idag, burde eldreomsorg ha langt høyere prioritet, sier han. 

 

Emneord: 
Tags: