Helsestasjonen har en egen psykolog, Henrik Wennesland Gravdal, som kan lære gutter måter å tenke anderledes på. Kilde: pixabay.com

Gutter i Oslo får egen helsestasjon

Jenter oppsøker helsetjenester oftere enn gutter, ifølge Helsedirektoratet. Nå er Oslos første helsestasjon kun for gutter åpnet ved Frogner helsestasjon.
Mandag, 24 april, 2017 - 13:04

19. april åpnet Oslos første helsestasjon for gutter på Frogner helsestasjon. Til Oslo-avisen Vårt Oslo, sier helsebror ved stasjonen, Per Arthur Andersen, at det er en ganske høy terskel for gutter til å oppsøke helsesøster og annet helsepersonell.

De ønsker å gi gutter i Oslo et sted der de kan snakke med fagfolk uten å føle seg flaue.

– De kvier seg for å snakke, fordi de er redde for hva kameratene vil tro, sier Andersen til avisen.

Store kjønnsforskjeller

Ifølge Helsedirektoratet er det store kjønnsforskjeller når det gjelder unges bruk av ulike helsetjenester. Tall fra undersøkelser gjennomført i 2014, 2015 og 2016 viser at det er flere jenter enn gutter i ungdomsskole og videregående skole som har benyttet seg av en helsetjeneste det siste året. 

Undersøkelsene viser blant annet at det er forskjeller når det gjelder bruk av helsestasjon.17 prosent av jentene og 7 prosent av guttene oppgir at de har benyttet seg av et slikt tilbud. Dette kan ses i sammenheng med at flere gutter enn jenter opplever sin egen helse som god, skriver Helsedirektoratet.

Den nyåpnede helestasjonen er for gutter mellom 12-25 år i Oslo. Den har både psykolog, lege og helsebror som guttene kan benytte seg av.