Kjønnsforskjeller: Ifølge Helsedirektoratet er det flere unge jenter enn gutter som benytter seg av diverse helsetilbud. FOTO: PublicDomainPictures.net

Færre gutter benytter seg av helsetjenester

Andelen gutter som benytter seg av ulike helsetjenester er betydelig lavere enn andelen jenter. Spesielt stor er forskjellen når det gjelder bruk av helsesøster.
Fredag, 21 april, 2017 - 14:07

Ifølge Helsedirektoratet er det store kjønnsforskjeller når det gjelder unges bruk av forskjellige helsetjenester. Tall fra undersøkelser gjennomført i 2014, 2015 og 2016 viser at det er flere jenter enn gutter i ungdomsskole og videregående skole som sier de har benyttet seg av en helsetjeneste det siste året. 

Aller størst er forskjellen når det gjelder å benytte seg av helsesøster. Undersøkelsene viser at 25 prosent av guttene som ble spurt sier de har benyttet seg av helsesøster, mens 41 prosent av jentene sier det samme. Det er også forskjeller når det gjelder bruk av helsestasjon der 17 prosent av jentene og 7 prosent av guttene oppgir at de har benyttet seg av tilbudet. Forskjellene er ikke så store når det kommer til bruk av vanlig lege, som ifølge undersøkelsene var den mest brukte helsetjenesten. 

Når det gjelder bruk av psykologtjeneste var det også litt forskjell på andelen jenter og andelen gutter. Her oppga 13 prosent av jentene at de hadde benyttet seg av psykologtjeneste det siste året, mens 6 prosent av guttene oppga det samme. 

Det kan være vanskelig å si noe om årsaken til at færre unge gutter benytter seg av ulike helsetjenester. Ifølge Helsedirektoratets nettside kan en av grunnene være at flere gutter enn jenter opplever sin egen helse som god. En annen årsak kan være at gutter i større grad enn jenter opplever at det er vanskelig og flaut å oppsøke diverse helsetjenester.