Fungerende informasjonssjef, Aleksander Sekowski og Stiftelsen Organdonasjon jobber målrettet fremover for at så mange som mulig skal kunne få nye organer ved behov. Foto: Stiftelsen Organdonasjon.

Stiftelsen Organdonasjon fyller 20 år

Nå har organdonasjon gått fra et ikke-tema til noe de fleste kjenner til og støtter, sier fungerende informasjonssjef Aleksander Sekowski
Tirsdag, 25 april, 2017 - 12:11

Journalen har pratet med Stiftelsen Organdonasjon om hvordan det er å fylle 20 år. Stiftelsen ble opprettet i 1997 av en rekke pasientorganisasjoner, som et svar på økende behov for organer i Norge 

Hvordan er det å være jubilant? 20 år med donasjoner og livreddende hjelp? 

– Å fylle år er alltid gøy. Nå har vi gått fra å være en tenåring, til å bli en viktig og solid aktør innen organdonasjon, og det føles godt.

Hva har skjedd siden 1997 da dere startet opp og hvor går veien videre? 

– Det har skjedd utrolig mye de siste 20 årene. Organdonasjon har gått fra å være noe lettere tabubelagt, som det helst ikke skulle snakkes om, til å være noe majoriteten av befolkningen synes er både er riktig og viktig. Alt dette takket være utrolig mange dyktige og dedikerte mennesker som har jobbet hardt for at organdonasjon og transplantasjon skal bli en god og etablert behandling i Norge. Vi har et fantastisk helsevesen i Norge, og en bred, tverrpolitisk enighet om at denne livreddende virksomheten er viktig.


Fyller 20 år i år. Foto: Stiftelsen Organdonasjon

Hva er det viktigste som har skjedd i løpet av disse 20 årene?

– Organdonasjon har blitt en etablert behandling, for stadig nye pasientgrupper. Flere og flere får et nytt liv takket være denne behandlingen, og de lever også lenger. Det har vært en stor medisinsk utvikling, og medisinene de transplanterte får har blitt mye bedre. Befolkningen er blitt mye mer opptatt av, og positiv til, organdonasjon, og teamet skaper mye engasjement. Media har også blitt mye mer opptatt av saken.

Over 11 tusen donasjoner. Hva tenker dere om det? 

– Det er helt fantastisk å tenke på. Hver og et av disse menneskene har glede seg over et helt nytt liv. Og med dem gleder deres kjente og kjære seg. 

Hvilke utfordringer møter dere og står dere ovenfor? 

– Ventelistene øker stadig. Flere pasientgrupper får tilbud om transplantasjon, samtidig som antallet donorer ikke holder tritt. Det som kan få donorratene opp, er økte ressurser til sykehusene, slik at vi får mer dyktig og motivert helsepersonell, økte midler til forskning, og ikke minst informasjonsarbeid, slik at vi får en befolkning som er godt informert om – og positivt innstilt til organdonasjon.

Har dere noen nullvisjon? 

– Vi jobber for at alle som trenger det skal få et nytt organ. Det vil alltid være noen som ikke ønsker å donere sine organer. Men vi har kommet veldig langt på vei. Nå jobber vi først og fremst for at de som allerede er positive, skal formidle dette videre til sin familie, og for at de som fremdeles sitter på gjerdet, skal ta et positivt standpunkt til organdonasjon. I fremtiden vil forskningen trolig ha kommet så langt, at ingen lenger vil dø fordi de ikke fikk organet de trengte i tide. Men inntil vi er der, er det viktig at vi alle sier ja til organdonasjon.

Nedenfor følger statistikk over totalt antall organtransplantasjoner (og hvilke) som er utført ved Rikshospitalet fra 1969-2016. 

Kilde: http://www.organdonasjon.no