To tredjedeler av de som blir mobbet sier at dette skjer i form av psykisk mobbing. FOTO: Pixabay.

Studenter mobbes av lærere og medstudenter

Ny undersøkelse viser at ni prosent av studentene ved høyere utdanning sier at de er blitt mobbet på universitetet eller høgskolen.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 11:23

300 av 3.000 studenter ved høgskoler og universiteter oppgir til en ny undersøkelse at de blir mobbet.

Det er Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) ved UiA som har ledet forskningsprosjektet som skulle undersøke mobbing i høyere utdanning.

Til nettavisen Khrono sier forskeren at hun ble svært overrasket over at hele 9 prosent svarer at de blir mobbet.

– Jeg synes det er et veldig høyt tall når nesten én av ti studenter sier at de blir mobbet, sier hun til avisen.

Dette får støtte av direktør for SiO Helse, Kari Jussie Lønning.

– Med forbehold om at det er enighet om definisjonen av mobbing, tenker jeg at ni prosent er et høyt tall og at dette er noe vi må ta på alvor, sier hun i en kommentar til Khrono.

Mobbing

- Til enhver tid mobbes om lag 63 000 barn og unge i Norge.

- Mobbing kan defineres som gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere personer, rettet mot en person som har vanskelig for å forsvare seg.

- For at en atferd skal kalles mobbing, er det ikke nok at noen opptrer aggressivt:

Atferden må gjentas, og det må være en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene.

Den eller de som mobber må være den sterkeste parten, eller i hvert fall oppfattes slik.

- Mobbing er ikke konflikt, men en type overgrep

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Mobbes av medstudenter og lærere

De fleste av dem som blir mobbet sier at det er medstudenter i felles grupper eller forelesninger, og lærere under forelesning, som står for mobbingen, skriver Khrono.

Det kommer også frem at to tredjedeler av de som blir mobbet sier at dette skjer i form av psykisk mobbing, blant annet at de blir oversett, snudd ryggen til, synliggjort og utestengt fra grupper og aktiviteter.

SiO Helse-direktør Lønning understreker til Khrono at mobbing fra lærere ikke er greit.

– Dette er selvfølgelig fullstendig uakseptabelt og noe vi må ha nulltoleranse for. Det blir et arbeidsgiveroppdrag å sørge for at dette ikke skjer, sier hun.

Fra fem universiteter og høgskoler

Universitetet i Agder sine hjemmesider kommer det fram at følgende uttalelse har blitt sagt av en student:

– Jeg sluttet på universitetet på grunn av mobbingen og måtte ta opp igjen studiet senere da mobberne var gått videre slik at vi ikke var i samme kull. Det var tøft å forholde seg til foreleserne igjen, ingen av de som hjalp meg da det stod på snakket med meg. Det var akkurat som om de er redd for å spørre hvordan jeg har det.  Akkurat som om jeg er lagd av porselen - og det er jeg ikke!

I undersøkelsen er mobbedefinisjonen til Dan Olweus og Erling Roland brukt. Den sier at mobbing er gjentatte negative handlinger over tid og er karakterisert ved et ujevnt maktforhold.

Prosjektet har hentet inn forskningsdata fra fem ulike universiteter og høgskoler over hele landet. Metodene er individuelle intervjuer, fokusgrupper og kvantitative undersøkelser.

Mer mobbing enn i grunnskolen

Ifølge Khrono viser undersøkelsen at det er langt flere studenter som blir mobbet i høyere utdanning, enn elever i grunnskolen, der siste tall fra Elevundersøkelsen 2016 viser at 6,3 prosent av elevene blir mobbet, 4,6 prosent av medelever, 1,8 prosent av voksne i skolen.

Også elever svarer i undersøkelsen at de mobbes av lærere.

1,8 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

Av disse svarer 57,5 prosent at den voksne sa sårende ord. 50,2 prosent svarer at den voksne fikk en til å føle seg utenfor. 46,6 prosent svarer at den voksne fikk andre elever til å le av en, men 44,3 prosent svarer at den voksne lo på en sårende måte