NYTT OG MODERNE: Athletica Centrum er SiO sitt nyeste treningssenter. Foto: Eivind Kristensen

Stor pågang hos SiO Athletica

Studenter trener som aldri før. SiO Athletica merker en stor økning i antall medlemmer.
Onsdag, 19 april, 2017 - 10:11

Ifølge levekårsundersøkelsen om idrett og friluftsliv fra 2016, trente fire av fem nordmenn minst én gang i uka i 2016. Andelen som trener ukentlig har økt med nær 20 prosentpoeng de siste femten årene. Studenter trekkes fram som dem som trener mest ukentlig. 

SiO Athletica er en av treningskjedene som merker at flere trener. Det drives av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og har fem treningssentre plassert rundt i byen. De opplever nå en sterk økning i antall medlemmer. 

Siden 2015 har medlemstallene steget med 16 prosent, og per 31. januar 2017 hadde de 24 367 medlemmer. 

Skiller seg fra andre treningssentre

Fredrik Refsnes, direktør i SiO Athletica, mener deres tilbud skiller seg fra andre treningssentre gjennom formålet, som er å bidra til bedre studentliv.

- Vi har svært billige priser til studentene, både på medlemskap og personlig trening. Vi ser at enda flere studenter ønsker å trene hos oss nå, og jeg tror både beliggenheten og det brede tilbudet av gruppetrening og personlig trening til studentpris er med å gjøre det attraktivt, sier han. 

To av studentene som nå benytter seg av SiO Athleticas treningssentre er Anders Lillesæter og Johannes Lindbeck. De er svært fornøyde med treningstilbudet. 

- Tilbudet er veldig bra. Det er billig, og det er flere sentre i byen, sier Lillesæter. 

- Kan bli kaotisk

Men flere medlemmer fører til fulle sentre, som kan gi utfordringer for de som trener der.

- På alle treningssentre vil det være tider eller timer hvor det er ekstra stor pågang. Vi ser at studentene er fleksible på hvilke tidspunkt de trener, men vi har selvsagt også timer og tider hvor det er kapasitetsutfordringer. Vi utformer alltid senterne med tanke på høy kapasitet, og vi gjør stadig utvidelser på f.eks. gruppetreningstilbudet, sier Refsnes. 

De to studentene bekrefter at det til tider kan bli trangt om plassene. 

- På ettermiddagen kan det bli litt kaotisk. Det er ofte man kan dulte borti folk fordi det blir litt overfylt, forteller Lindbeck.

Fornøyde studenter

Til tross for kapasitetsutfordringer, får SiO Athletica gode tilbakemeldinger fra studentene.  

- Vi får svært gode tilbakemeldinger fra studenten gjennom KTI-undersøkelser og gjennom feedback-systemet vi bruker, og ikke minst gjennom alle tilbakemeldingene vi får direkte fra medlemmene til instruktører, resepsjonister, badevakter, personlig trenere og andre ansatte, understreker direktøren. 

Medlemstall fra SiO Athletica per 31. januar:

2015: 20 891


2016: 23 336


2017: 24 367

Journalen besøkte SiO Athletica Centrum for å snakke med treningsglade studenter: