Direktør for AJSC, Narjib Sharifi, snakker om afghanske mediers fremtid Foto: Skjermdump/C-span.org

Jobber for å sikre pressefrihet i Afghanistan

Noen omtaler 2016 som det blodigste året for pressefolk i Afghanistan. Nå jobbes det for at 2017 skal bli annerledes.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:06

Ifølge tall fra International Federation of Journalists (IFJ) ble det i 2016 drept 13 pressefolk i Afghanistan. Dette er en dramatisk økning fra 2015. Professor, aktivist og tidligere journalist Abdul Mujeeb Khalvatgar, sier det er farlig å arbeide som journalist i Afghanistan.


Abdul Mujeeb Khalvatgar er en tidligere journalist som har opplevd trusler Foto: Privat

– Som journalist må du være forsiktig med hvor du går, når du går dit og hvem du går sammen med, sier Mujeeb Khalvatgar.

Han sier videre at pressefrihetens største utfordring er at mange afghanere ikke kjenner til menneskerettighetene.

– En stor del av befolkningen i Afghanistan vet ikke hva ytringsfrihet er, og de kjenner ikke til den viktige betydningen av menneskerettighetene.

Han sier også at et annet sentralt problem rundt pressefriheten i Afghanistan er den dårlige tilgangen på informasjon.

– Selv om vi har en lov som skal sikre journalisters rett til informasjon, er problemet at myndighetene ikke har noe system for hvordan de skal videreformidle informasjonen og at journalistene ikke vet hvordan de skal spørre, sier Khalvatgar. 

Kjemper for pressens rettigheter

AJSC

AJSC står for Afghan Journalists Satefy Committee

Organisasjonen ble startet opp av International Media Support (IMS) i mars 2009

AJSC er en organisasjon som jobber for pressefrihet i Afghanistan 

Kilde: Ajsc.af

Najib Sharifi er direktør for Afghan Journalist Safety Commitee (AJSC). De jobber for å bedre journalisters rettigheter og ikke minst sikkerhet i Afghanistan. 

– AJSC gjør mange forskjellige ting. Vi gir juridisk hjelp til journalister som opplever problemer på grunn av sitt yrke. Vi gir kurs i førstehjelp og medieetikk, og har en krisetelefon som journalister kan ringe til 24 timer i døgnet. Oppsummert sikter vi oss inn mot å styrke pressefriheten i Afghanistan, sier Sharifi.

Han sier også at antall voldsepisoder i 2016 har gått ned sammenlignet med samme periode i 2014.

– Før var hyppigheten av vold større. Det vi ser nå, er at de som først skader journalister, går inn for å gjøre så mye skade som mulig. Vi har flere tillfeller av journalister som ligger skamslått med livet så vidt i behold.

I tillegg til dette gir AJSC ut en rapport hvert halvår. Denne rapporten viser tall på hvor mange pressefolk som har blitt utsatt for vold og trusler de siste seks månedene. Tallene for 2016 viser at 101 pressefolk har blitt utsatt for dette, i tillegg til de 13 som mistet livet.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

I rapporten kommer det også frem at AJSC mener myndighetene ikke gjør nok for å verne pressefolk fra vold og trusler, samt legge til rette for pressefriheten. Rådgiver Abdul Ahad Hadef ved den afghanske ambasaden i Oslo, sier at myndighetene årlig setter i gang nye tiltak for å øke pressefolks sikkerhet.


Abdul Ahad Hadef mener myndighetene gjør nok. Foto: Vigdis Sandbæk

– Hvert år kommer det nye prosjekter for å beskytte journalister. Militærestyrker, sammen med Amnesty, er kommet for å styrke sikkerheten. Myndighetene vet om problemene, er veldig oppmerksomme på dem, og jobber med å bedre forholdene, sier Abdul Ahad Hadef. 

Journalistene som mister livet, mister det som regel i Taliban-kontrollerte området. 

– De som drepes, blir ofte drept i krigssoner, eller så er de spesifikke mål for terrorgrupper og grupper med ekstreme religiøse og/eller politiske holdninger, sier Hadef.

Trusler fra Taliban

Najib Sharif forteller at Taliban er pressefrihetens største trussel i Afghanistan. Dette slås også fast i AJSCs rapport.

– Taliban er en stor trussel for mediene. Hvis du kritiserer dem for mye, kan du fort bli et mål. De er virkelig den største trusselen for pressefolk i dag, sier Sharifi.

Drepte pressefolk i Afghanistan 2013-2017

2017 - 0 drepte 

2016 - 13 drepte

2015 - 4 drepte

2014 - 7 drepte

2013 - 2 drepte      

Kilde: Afghan Journalist Safety Commitee                

Han sier at Taliban systematisk truer og prøver å påvirke måten mediene i Afghanistan omtaler dem. Av de 13 rapporterte drepte pressefolkene fra 2016, ble minst ti av dem drept av Taliban. At Taliban gjør alvor av sine trusler, er Khalvatgar enig i.

– Et eksempel er fra mars 2014, da en jouralist ble drept i et selvmordsangrep i Kabul hvor han dekket en menneskerettighetsfeiring. Taliban truet meg på livet da jeg uttrykte at mediene ikke skulle publisere deres nyheter, sier Abdul Mujeeb Khalvatgar.

– Det er farlig å være journalist i Afghanistan. Jeg har blitt truet utallige ganger, forteller han.

Lar seg ikke knekke

Selv om det er mye som kan bli bedre, er Najib Sharifi opptatt av å fokusere på hva de faktisk har oppnådd. 

– Det er også ting vi må applaudere, da særlig motet til de afghanske journalistene. De som ikke lar seg knekke og faktisk står opp mot Taliban, mener han. 

Det å bli truet, gjør ikke alle journalister like redde.

– Det var en vanskelig tid, men jeg kom meg gjennom det. Jeg tror alle har har fått en tid for når de skal dø, og at det tidspunktet ikke kan forandres. Det er ingen grunn til å være redd, men en burde være forsiktig, avslutter Abdul Mujeeb Khalvatgar.