Valgurnene står til pynt og inspiriasjon. FOTO: Amalie Sunnby.

175 000 oslostemmer telles for hånd

I år er det det usikkert når alle forhåndsstemmene vil være klare.
Mandag, 11 september, 2017 - 16:39

På et konferansesenter i nærheten av rådhuset sitter rundt hundre mennesker og teller Oslos forhåndsstemmer manuelt for første gang siden 80-tallet.

– Vanligvis er vi ferdig med å telle forhåndsstemmene kl 17.00 på valgdagen, men vi vet ikke hvor lang tid det tar, vi har ikke gjort dette før, sier leder for valgorganisasjonen i Oslo kommune, Karina Miller.

I Oslo har man de siste tiårene brukt maskiner for å telle stemmene ved valg. I år blir det annerledes. Endringen skyldes en ny forskrift fra kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1. september i år, som sier at stemmene skal telles både manuelt og maskinelt i alle kommuner.

Tvil om elektronisk sikkerhet

– I forkant av valget har det i sosiale medier blitt sådd tvil om sikkerheten ved elektronisk stemmetelling, sier Miller.

Det er blant annet  programutvikler Patricia Aas’ sin kronikk i VG 29. juli som har fått kommunalminister Jan Tore Sanner til å endre reglene for stemmetelling. Aas reagerer i sin kronikk på at stemmene telles med vanlige Windows-maskiner knyttet til internett, og mener valgresultatene kan påvirkes, slik det hevdes at russiske myndigheter har forsøkt å påvirke valget i USA 

Skjerpet sikkerhet

– Valgsystemet vårt er godt testet og sikret. Vi ønsker å unngå spekulasjoner og usikkerhet rundt valgresultatet. Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Derfor skjerper vi nå sikkerheten ytterligere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på valgdirektoratets nettsider

Manuell utfordring

Selv om IT-Norge jubler over beslutningen, har det medført utfordringer for valgkomiteen i Oslo å få stemmene talt i tide.

– Oslo er mye større enn andre kommuner, så vi har alltid fått inn veldig mange stemmer. Eksempelvis har vi i år fått inn 175 000 forhåndsstemmer, mens Bergen har fått 75 000. Derfor har man hele tiden hatt en utvikling i Oslo for å telle stemmesedlene på best mulig måte, forklarer Miller. Hun og kollegaene fikk en uke på seg til å rekruttere valgmedarbeidere til å telle alle stemmene for hånd på valgdagen, når den opprinnelige planen var å telle de maskinelt.

Telles på nytt

Når valglokalene stenger i dag kl 21.00, telles stemmene manuelt på hvert valglokale før de fraktes til Rådhuset for fylkestelling. Etterhvert som stemmene telles vil antall stemmer per parti rapporteres til valgresultat.no. I Oslo skal stemmene telles på nytt maskinelt onsdag 13. september og endelig valgresultat overrekkes valgstyret i Oslo fredag 15. september.

Emneord: 
Tags: