Idrettsforbundet: - Vi trenger mer penger

Hvem som havner i regjering etter valget, vil bestemme om de får mange eller få penger i den kommende regjeringens budsjettplan.
Mandag, 11 september, 2017 - 16:20

Før årets stortingsvalg har Norges idrettsforbund (NIF) tre fanesaker som de vil ha med i den nye regjeringens planer. Den ene fanesaken er: Én milliard kroner årlig på statsbudsjettet til breddanlegg i hele Norge.

– Den pengesummen som spillemidlene generer til anlegg er ikke stor nok til å møte behovene for anlegg over hele landet, sier leder for idrettspolitisk avdeling i NIF, Per Tøien. 

I 2016 fikk idretten 2 423 millioner kroner via spillemiddelordningen (deler av overskuddet til Norsk Tipping), hvorav 1 275 millioner kroner gikk til idrettsanlegg. Idrettsforbundet mener at ordningen er genial, men at de også trenger penger fra statsbudsjettet for å kunne bygge flere idrettsanlegg.

– Det handler ikke bare om den organiserte idretten

Tøien sier at køen er lang for å bygge idrettshaller, spesielt i befolkningstette områder som for eksempel Oslo. Han mener også at det er stor mangel på kostnadskrevende anlegg, eksempelvis svømmehaller og ishaller, og at de trenger mer statlig støtte for å minske køen.

– Anleggene er ikke bare til for den organiserte idretten. Det handler også om å skape et mer fysisk aktivt samfunn.

Uenighet mellom partiene

Høyre mener at ventetiden på idrettsanlegg har gått ned med dem i regjering. De synes at den nåværende ordningen er god nok, med rekordhøye 2,5 milliarder kroner til idrett gjennom spillemidlene. Ifølge Høyre bør spillemiddelpengene fordeles bedre, istedenfor å gi idretten mer penger ved bevilgninger over statsbudsjettet.

– Vi ønsker at mer av midlene til idrett skal gå til anlegg og bredde, ikke byråkrati, sier Alexander Zlatanos Ibsen, politisk rådgiver i Høyre.

Arbeiderpartiet er enige i at spillemiddelordningen bør sikres videre. I motsetning til Høyre mener de at det i tillegg bør bevilges penger på statsbudsjettet. De sier at de vil prioritere idrettsanlegg fremfor skattekutt.

I sitt alternative budsjett for 2017, foreslo Arbeiderpartiet en bevilgning på 200 millioner kroner til idrettsanlegg. Likevel er en slik sum 800 millioner kroner mindre enn hva Idrettsforbundet ber om.


Trenger flere idrettsanlegg: Køen for idrettsanlegg er lang, spesielt i befolkningstette områder. FOTO: Ellen Kessel

Regjeringskabalen er viktig

Idrettsforbundet ønsker ikke å uttale seg om hvilket parti som har mest idrettsvennlig politikk.

- Vi vil heie på de partiene som ønsker å legge bedre til rette for idrett og fysisk aktivitet, sier Tøien (NIF). Videre poengterer han at kombinasjonen av hvilke partier som havner i regjering er utslagsgivende for om de vil få en pott fra statsbudsjettet, og eventuelt hvor mye.

Flere partier har delt sine meninger om NIFs fanesaker. Spørsmål og svar finner du her.

Emneord: 
Tags: