Kristelig Gymnasium er åpent fra klokken 09:00 til 21:00 på valgdagen. Foto: Melinda Haugen

Lang arbeidsdag for valgarbeiderne

Valgarbeiderne på Kristelig Gymnasium er forberedt på en lang og hektisk valgdag.
Mandag, 11 september, 2017 - 14:41

Statsviter Carina Sandberg har jobbet på ulike valglokaler siden 2003, nå er hun stemmestyreleder ved valglokalet på Kristelig Gymnasium. Da Journalen møter henne, er hun i andre time av et minst 16 timer langt skift.

Forberedt på rush

Det er fremdeles rolig i gangene, men i løpet av ettermiddagen er det forventet mye trafikk. Da vil Carina virkelig få kjenne på stresset.

- Jeg må sørge for at reglene følges og at det er god flyt i lokalet. Vi kan ikke slippe inn flere stemmere enn det er stemmeavlukker, da kan det fort bli uoversiktlig og sjansen er større for at det skjer feil.

Mindre ventetid

Carina er heldigvis ikke alene om jobben. 11 andre valgmedarbeidere skal sørge for at hver eneste velger, får avgitt sin stemme på en trygg og riktig måte.

Én av disse, er Jostein Staaeng. Han har tatt imot forhåndsstemmer i en måned på Majorstua, ett av stemmelokalene i Oslo som mottar flest forhåndsstemmer

- På det verste var det 50 minutter ventetid for å komme inn å stemme. Selv stod jeg i kø i 35 minutter for å avlegge min stemme, etter stengetid.

Han har troen på at de som stemmer på valgdagen, slipper den lange ventetiden.


Rolig morgen utenfor valglokalet. Foto: Melinda Haugen

Vanskelige forberedelser

Journalen møter James Gordon på vei ut av stemmelokalet etter å ha puttet sin stemme i valgurnen. Han synes det har vært utfordrende å finne sitt parti under årets valgkamp.

- Jeg bestemte meg denne helgen. Det er ingen av partiene jeg er 100 prosent enig med, så jeg måtte velge ut noen saker som var viktig for meg og stemme deretter.

Eneste listebærer

Utenfor valglokalet prøver Karin Kvisgård påvirke velgerne en siste gang. Hun står listebærer for Høyre, en oppgave hun føler er blitt undervurdert.

Karin uttaler at hun savner spenningen fra tidligere valgdager, da alle partiene hadde listebærere utenfor valglokalene. Hun vokste opp med en mor som med stor iver fortalte om valgkamper der kommunistene og høyre nærmest sloss for sine meninger.

Nå står hun alene utenfor valglokalet, med beskjed om å holde seg 15 meter fra inngangen. Likevel er hun ved godt mot.

- Jeg har fått delt ut en del lister og når skiftet mitt er over, skal jeg kose meg med lunsj på McDonald’s!


Karin Kvisgård synes flere burde være listebærere. Foto: Melinda Haugen

Bruk stemmeretten

Selv om Høyre har vært en viktig del av oppveksten til Karin, er dette et press hun ikke har ønsket å legge på sine barn.

- Det er samme for meg hva de stemmer, så lenge de bruker stemmeretten. Sønnen min er nummer 18 på Høyre sin valgliste og datteren min stemmer Arbeiderpartiet. Jeg er veldig stolt av begge to.

Emneord: 
Tags: