REKORD: Rekordmange har forhåndsstemt til årets stortingsvalg. FOTO: Tore Fjeld

Rekordmange forhåndsstemmer

For første gang har over én million forhåndsstemt før stortingsvalget.
Mandag, 11 september, 2017 - 17:44

Rekordmange har forhåndsstemt

Da fristen for forhåndstemming gikk ut fredag 8. september var det registret 1 029 014 forhåndsstemmer. Rekorden fra stortingsvalget i 2013 var på 855 255. Forhåndsstemmene utgjør 27,3 prosent av alle stemmeberettigede i Norge. Sammenliknet med valget for 20 år siden (1997) er årets forhåndsstemmetall over dobbelt så stort. Øverst ligger fylkene Oslo, Akershus og Hordaland med hele 413 420 stemmer til sammen. Tallene er hentet fra valg.no.

Grunnet frykt for lav valgdeltakelse har det i de siste ukene før valget vært en stor oppfordring til å forhåndsstemme. 

Frykter fremdeles lav valgdeltakelse 


FRYKTER LAV VALGDELTAKELSE: Valgforsker Toril Aalberg tror ikke valgdeltakelsen i årets valg blir stor. FOTO: Faculty of Social and Educational Sciences 

Valgforsker Toril Aalberg sier til NRK at hun derimot ikke tror at det høye antallet forhåndsstemmer fører til større valgdeltakelse. Hun frykter faktisk en mindre valgdeltakelse. I årets valgkamp har det vært et stort fokus på det politiske spillet, og Aalberg mener at dette har ført til større usikkerhet hos befolkningen.

Høy valgdeltakelse er viktig for å styrke demokratiet, og tiltak for å få høyere valgdeltakelse har derfor vært et omdiskutert tema i mediene de siste årene. Da det var kommunevalg i 2003 var det kun 59 prosent av stemmeberettigede som stemte, noe som var den laveste valgdeltakelsen siden 1922.

Mislykket tiltak i 2013

Ved stortingsvalget i 2013 ble gjort forsøk på stemmegivning over internett i 13 kommuner. Dette var et forsøk som ble gjort for å se om det kunne øke valgdeltakelsen.

I en rapport fra Institutt for samfunnsforskning fra 2014 ble det konkludert med at det faktisk ikke førte til større valgdeltakelse. Derimot førte det til en rekke problemstillinger knyttet til manglende forståelse for sikkerhetsmekanismen og tilliten befolkningen hadde til selve gjennomførelsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet derfor å avslutte alle videre forsøk på stemming over internett. 

Emneord: 
Tags: