Bruken av flammehemmere er uvanlig i Norge. Designindustrien i Norsk Industri ønsker likevel forbud for å unngå potensiell skade. (Illustrasjonsfoto) Foto: Bruno Glätsch

Advarer mot farlige møbler i hjemmet

En rekke utenlandske produsenter bruker giftige, kjemiske flammehemmere i møbler og tekstiler til hjemmet. Bransjesjef for Designindustrien ønsker forbud.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 09:34

Egil Sundet er bransjesjef for designindustrien i Norsk Industri. De vil få til et EU-regelverk som forbyr potensielt dødelige gifter. 

– Disse kjemiske flammehemmerne er ren gift, og er svært skadelige for både helse og miljø. Likevel er giftene akseptert i flere EU-land. De fleste land har gått bort fra krav som leder til bruk av flammehemmende kjemikaler, men i mangel av et europeisk regelverk er det opp til hver enkelt anbudsgiver i hvert enkelt land, å sette egne krav, sier han i en pressemelding. 

Gjør mer skade enn nytte

Ifølge Sundset brukes flammehemmere for å gjøre produktene mindre brennbare. Kjemikalene som brukes har mange negative helseeffekter.

– Bare det å oppholde seg i rom med møbler behandlet med flammehemmere kan blant annet øke kreftfaren og redusere fruktbarheten hos kvinner. Det kan også gi barn lavere fødselsvekt, redusert evne til oppmerksomhet, utfordringer med motorikk og koordinasjon, og lavere IQ, forteller han.

Leder an kampen

Norsk møbelindustri leder nå an i et europeisk initiativ for å få slutt på bruken av flammehemmende kjemikaler i møbler. Tidligere i høst møtte møbelindustrien, sammen med helse- og miljøorganisasjoner, brannmenn og fagforeninger, europeiske beslutningstakere i Brussel.

– Frem til et forbud er på plass vil jeg anbefale folk å spørre i butikken om produktene er behandlet med flammehemmende kjemikalier, slik at vi unngår gift i hjemmene våre, oppfordrer Sundet.

 

 

 

 

Emneord: