Randi Flesland fra Forbrukerrådet synes det er oppsiktsvekkende at bare 6 av 10 fastleger tilbyr bestilling av time på nett. Framtidas fastlegetjeneste ble debattert i dag etter at Forbrukerrådet la fram resultatene fra sin fastlegeundersøkelse. Foto: Synne Eggum Myrvang.

Bare 6 av 10 fastleger tilbyr timebestilling på nett

– Overraskende få, sier Randi Flesland i Forbrukerrådet. Ingvild Kjerkol (Ap) mener helsenorge bør se til innovative løsninger som drop in-leger og legetimer på video over nett.
Tirsdag, 17 oktober, 2017 - 13:10

Tirsdag morgen offentliggjorde Forbrukerrådet resultatene fra undersøkelsen på servicen til alle fastlegekontorene i Norge. Av en totalscore på 100, er det kun 31 av 1374 fastlegekontor som oppnår godkjent-kravet på 67 poeng.  

– Det bør flere strekke seg etter, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland i en pressemelding. Flere av hovedfunnene finner du i faktaboksen lenger ned i saken.

Hele undersøkelsen, og scoren til ditt legekontor, ser du her.

Håper man kan forvente samme service fra fastlegen som andre tjenester

– I framtida håper jeg at fastlegetilbudet er mer nyansert. Jeg håper også at forventningene om tilgjengelighet slik vi har til andre tjenester i samfunnet, manifesterer seg hos fastlegekontorene også, sier Eva Grinde. Hun er kommentator i Dagens Næringsliv, og deltar i paneldebatt om hvorvidt fastlegene er “digitalt akterutseilte” sammenliknet med pasientene. 

LES OGSÅ: Kritikk mot veilederordningen

Saken fortsetter etter bildet.


Deltakerne i paneldebatten var Petter Brelin fra Allmennlegeforeningen, helseminister Bent Høie (H), DN-kommentator Eva Grinde, stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) og direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland. Foto: Synne Eggum Myrvang

Mener kontakt med legen bør bli som med banken

Forbrukerrådets fastlege-test

27 prosent har ikke nettside.

Nær halvparten har ikke informasjon om fastlegene på nett.

Halvparten er på Facebook

79 fastlegekontorer åpner for direkte kommunikasjon med publikum i Facebook-meldinger

85 prosent svarer innen neste dag på epost/sms, mens 11 prosent svarer ikke.

63 prosent svarer på telefon innen to minutter. 14 prosent svarer ikke innen det er gått fire minutter.

Kilde: Forbrukerrådet

– Om kort tid håper jeg det vil bli naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på alle nivåer, sånn som nettbanken har blitt for oss, sier helseminister Bent Høie.

Han mener nettsida helsenorge.no, som først ble lansert i 2016, er et steg i denne retningen. Der skal man blant annet kunne se sin egen helsejournal, se hvilke respter man har og kunne følge med på framtidige avtaler med helsevesenet. 120 leger er med per i dag, og sida er ennå under utvikling.

Høie sier også at det jobbes med å finne gode løsninger for at flere leger skal ta i bruk videokonsultasjoner med pasienter i de tilfellene det er mulig.

Enkelte gjør det allerede. Den private legetjenesten Eyr er blant dem som satser på nettopp videokonsultasjoner.

LES OGSÅ: Fronter fases ut i løpet av 2018

Drop in-leger gjør suksess

En annen privat legetjeneste, Dr.Dropin, oppfattes som innovative i bransjen. De tilbyr drop in-legetimer til fastpris. To og en halv måned etter åpning har de allerede 20 leger i sving.

Før debatten om fastlegetjenesten, presenterte gründer Daniel Sørlie virksomheten.

– Hovedgrunnen til at folk kommer til oss er at de ikke får time raskt nok hos fastlegen sin, eller at de ikke vil bruke så mye tid av arbeidsdagen på å komme seg til legen. Selv om de ikke er alvorlig syke, vil de komme seg til legen raskt uten å måtte vente lenge på å få time, sier Sørlie. 

Ingvild Kjerkol (Ap) mener de ulike tjenestene som kommer til bør være til inspirasjon for organisering av det offentlige helsenorge:

– Når vi ser tjenester som Dr.Dropin, kan man få noen gode ideer på hvordan man bør håndtere pasientstrømmen. Men vi kan ikke la de små blomstene blomstre hver for seg. Helsemyndighetene må finne en enhetlig løsning der vi finner ut hvordan alle er så gode på teknologi som vi ønsker at de skal være, sier hun. 

Skeptisk til Forbrukerrådets metode

Kanskje vi burde vurdere å bytte navn på det vi kaller “øyeblikkelig hjelp”, og heller kalle det for drop-in sier Petter Brelin fra Allmennlegeforeningen.

Han er glad for at fastlegetjenesten testes, men uttrykker også skepsis når han stiller til debatt.

– Jeg er glad for de gode resultatene fastlegekontorene oppnår på telefontilgjengelighet i Forbrukerrådets test. Det er tross alt vår viktigste kanal til pasientene. Men jeg er også skeptisk til måten undersøkelsen er gjort på, sier han. 

Brelin viser til egne undersøkelser som er gjort på oppdrag fra Allmennlegeforeningen, der resultatene på tilgjengeligheten er langt bedre enn i Forbrukerrådets undersøkelse. 

– Her har forbrukerrådet kontaktet fastlegekontorene, men ikke som pasienter. Da tror jeg ikke de får med seg alle tjenestene vi tilbyr på samme måte som hvis man er pasient, sier han. 

Forbrukerrådets direktør Flesland mener det viser at informasjon rett og slett er utilgjengelig. 

– Dersom man skal bytte fastlege, er svært mye informasjon vanskelig å finne. Vi kan ikke vite om “hemmelig” informasjon når den ikke er tilgjengelig offentlig. Erfaring viser at dersom vi tester det samme flere ganger, ser vi forbedring, sier hun, men holder tett om hvorvidt Forbrukerrådet vil følge opp fastlegetesten.

Emneord: 
Tags: