INSPIRASJONSDAG: Anna Karlsson håper arrangementet MatBeat inspirerer folk. FOTO: Tone Knipperud
Verdens matdag

Fokus på urbant jordbruk

16.oktober var verdens matdag. Naturhistorisk museum og organisasjonen Spire markerte dette med en inspirasjonsdag for kortreist mat, kalt MatBeat.
Tirsdag, 17 oktober, 2017 - 11:07

- Spire er opptatt av såkalt ’ureist mat’, altså mat som man kan dyrke selv. Det er flere muligheter for å dyrke i urbane miljøer enn det folk kanskje tror. Man kan dyrke i bakhager, på tak, innendørs eller til og med ha dyrehold midt i byen, utdyper leder for Spire, Anna Karlsson.

MatBeat ble arrangert for femte gang denne helgen, i forbindelse med verdens matdag. Formålet til arrangementet er å bevisstgjøre folk på ressursene som finnes for matdyrking i urbane områder.

Byrådet satser

I Oslo byråds budsjett for 2018 er syv millioner kroner avsatt til urbant landbruk. Dette er en stor økning fra 2017, da det kun ble avsatt to millioner. Byrådet ønsker at naturens rolle i byen skal styrkes, og dette skal oppnås gjennom urbant landbruk, grønne tak, klimatilpasninger, biologisk mangfold og rekreasjon. 

Til tross for disse grønne satsingene, har Oslo kommune nedjustert målet for redusert utslipp. Tidligere var målet at utslippene skulle halveres innen 2020, mens målet nå er et 36 prosents kutt.

Respekt for maten

MatBeat 2017 er et samarbeid mellom Spire og Naturhistorisk museum (NHM). NHM startet prosjektet Big Picnic, som er opptatt av økt respekt og kontakt med maten.

- Dersom noen har dyrket en gulrot selv, og ser hvor mye arbeid som går med til den ene gulrota, behandler de den med mer respekt. Man passer på å spise den før den blir dårlig i stedet for å bare kaste den, mener Gro Hilde Jacobsen, leder av Big Picnic.


BIG PICNIC: Gro Hilde Jacobsen ønsker tilgjengelig mat for alle. FOTO: Tone Knipperud

Big Picnic jobber for å skape engasjement for tilstrekkelig tilgang på mat. De samarbeider med botaniske hager i Europa og Uganda.

- Big Picnic vil øke bevisstheten rundt matsikkerhet og gjøre publikum mer observante, og for å gjøre dette har vi arrangementer, utstillinger og inspirasjonsdager som i dag, sier lederen, Gro Hilde Jacobsen.