Statsbudsjettet 2018

Studerer til å bli arbeidsløs

Torsdag 12.oktober var en tung dag for studentene ved politihøgskolen. I forslaget til statsbudsjettet 2018 var det ikke satt av penger til flere nye arbeidsplasser.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 10:31

Tredjeårs-student ved politihøgskolen i Oslo, Simen Glømmen, synes det er dumt at han ikke er garantert arbeidsplass. Han er likevel fortsatt motivert til å fullføre studiene.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt statsbudsjettet til 2018. At politiet får kutt i budsjettet er en av grunnene. Dette gjør at de som går ut av politihøgskolen 2018, ikke er garantert arbeidsplass. 

I et intervju med politiforum, forteller Steve Hasseldal at det har vært bred enighet om at ambisjonen er å ha to politifolk per tusende innbygger. Dette er da ikke mulig, om det ikke blir satt penger til flere arbeidsplasser.

Folket i gata setter pris på at politiet synes, på hest, til fots og i bil. Dette er nettopp det regjeringen har lovet, med nærpolitireformen. I følge Drude Fogh, leder for rytterkorpset, er synlig politi viktig. Det skaper trygghet.


Politihestene nedover Karl Johan, mot National theateret. Med politihestene synliggjør man politiet, for å skape trygghet.

Det gjenstår å se om statsbudsjettet går igjennom. Vil de sette av penger til å ansette de 700 studentene som er ferdig til våren?