Illustrasjonsbilde. Foto: Camilla Klungland Ousdal

En av fem studenter er ofte ensom

Å føle seg ensom kan påvirke den psykiske helsen, ifølge Norsk studentorganisasjon.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 09:37

Tilbud til studenter som opplever ensomhet

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus tilbyr studenter som sliter med ensomhet og andre psykiske plager forskjellige typer terapi og kurs. Tilbudet er gratis for studenter.

Velferds- og likestillingsansvarlig hos Norsk studentorganisasjon Jonas Strisland forteller at problematikken rundt studenters psykiske helse har fått mer fokus de siste årene, men der er fortsatt en lang vei å gå.

– Vi vet at en av fem studenter er ofte eller hele tiden ensom. Dette er en stor problematikk i høyere utdanning som vi vet fører til større psykiske problemer eller frafall fra utdanningen som de lenge har drømt om å gjennomføre.

Statistikken er fra en undersøkelse som Norsk studentorganisasjon gjennomførte med Sentio for to år siden.

Ensomhet kan føre til depresjon

Professor og leder for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus Amy Østertun Geirdal tror at ensomhet kan føre til psykiske plager som depresjon.

– Hvis man virkelig opplever at man er ensom, så kan det ha betydning for selvbildet, sier Geirdal.  - Hvorfor er jeg ensom? Hvorfor er det ingen som bryr seg? Er jeg ikke god nok? Hva er det med andre som er så mye bedre? Dette kan få betydning av hvordan du opplever deg selv, og det kan skape tristhet og depresjon.

Hun forteller at slike ting man opplever rundt sin egen ensomhet ikke behøver være å sant, men som blir en sannhet for en selv.


Professor og leder for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk Amy Østertun Geirdal tror ensomhet kan påvirke den psykiske helsen. Foto: Camilla Klungland Ousdal

 

Vanskelig overgang til høyere utdanning

«Tobias» er en student ved Høgskolen i Oslo og Akershus som tidligere har slitt med ensomhet i studentlivet. Han ønsker å være anonym på grunn av stigmaet han føler ligger rundt det å stå frem som ensom. Overgangen til høyere utdanning opplevde han som vanskelig.

– Problemet mitt var kanskje at jeg ikke hadde forventet en stor overgang fra å gå på videregående til å gå høyere utdanning. Jeg var vant til klassefølelsen, hvor man så de samme personene hver dag gjennom hele året, sier «Tobias».

I dag føler ikke «Tobias» seg ensom lenger. Han tok grep i sin egen studenttilværelse for å få slutt på ensomheten. Det vil han råde andre studenter som sliter med ensomhet til også å gjøre.

– Meld deg inn i en forening. Og dersom du ikke har flaks med den første foreningen, meld deg inn i en ny en. Gjør en innsats i gruppearbeid, slik at folk ønsker å jobbe med deg igjen. Ta kontakt med de “få” du har blitt kjent med og finn på noe utenom studiet, sier han.

Sårbar studenttilværelse

Halvor Berg Hovind er studentprest på Høgskolen i Oslo og Akershus. Alle studenter, uansett livssyn og religiøs tilhørighet, kan komme innom for en samtale på kontoret hans. Han møter mange studenter som forteller at de er ensomme.

– Det er flere studenter som rapporterer om ensomhetsfølelser enn befolkningen for øvrig, sier Hovind.

Basert på samtaler med studenter mener studentpresten at ensomhet sjeldent står alene. Han tror at det blir fulgt av andre ting som føles vanskelig.

– Studenttilværelsen er ganske sårbar. Mange flytter til en ny by, flytter fra familie, og kommer i en tilværelse med stort daglig press. Det er mange triggere på dette. Også er det jo veldig stort sprik mellom den romantiserte «unge student» og den harde hverdagen. Den kjedelige, grå hverdagen med mye press, sier Hovind.


Studentprest Halvor Berg Hovind møter mange studenter som forteller at de er ensomme. Foto: Camilla Klungland Ousdal

 

– Å ta av og på «masken»

Det er et fåtall av ensomme studenter som snakker åpenhjertig om det å føle seg ensom. Studentpresten mener det kommer av at det er skambelagt å snakke om sin egen ensomhet.

– Gjennom hele mitt liv har jog hørt om å ta av og på «masken». At man beholder fasaden, sier han.

Hovind viser til hvordan omgivelsene påvirker oss, og måten mennesker måler seg opp mot hverandre.

– Vi observerer jo andres tilsynelatende vellykkede liv. Så overfører vi det vi ser ufiltrert inn i vårt indre. Det er lett å få gode argumenter for å kritisere seg selv, sier han.

Professor Geirdal tror det er vanskeligere å snakke om ensomheten i dag, på grunn av det vi viser frem i sosiale medier.

– Vi viser frem alle disse glansbildene, sier hun. – Det er mye mer tabubelagt å vise frem ensomheten. Selv om mange opplever ensomhet, er det vanskelig å akseptere det for seg selv og snakke om det for andre.

Studenten «Tobias» tror også at det er omgivelsene som er grunnen til at få studenter snakker om ensomhet.

 – Dette tror jeg henger sammen med presset om å være perfekt. Vi skal ikke ha noe som trekker oss tilbake. Dersom vi har det, later vi utad som om ingen ting hemmer oss.

Emneord: