Bokstua og Frøken Floods Blomster risikerer å bli midlertidig lagt ned på grunn av utbygging av ny T-banetunnel. Foto: Kristine Fidje Olsen.

Rammes av ny T-banetunnel

Utbyggingen av ny T-banetunnel kan føre til at flere lokale bedrifter på Bislett må midlertidig legges ned.
Fredag, 13 oktober, 2017 - 13:30

Fakta 

T-banetunellen knytter Bislett og Grünerløkka til tunnelen på Stortinget.

Foreløpige kostnadsestimater: 16 milliarder kroner.

Dobler kapasiteten i T-banesystemet

Forventet varighet: 2024-2030

Status: Under planlegging

Kilder: Ruter

Ruter foreslår en ny T-banetunnel som vil gå fra Majorstuen til Tøyen, med mulig forlengelse til Bryn. Tunnelen vil knytte Bislett og Grünerløkka til dagens T-banetunnel på Stortinget.

Hvis forslaget får gjennomslag, er det stor sannsynlighet for at lokale bedrifter på Bislett legges ned under byggeperioden.

En av bedriftene som risikerer midlertidig nedleggelse er Bokstua. Butikkeier Anne Borge skal gi seg innen starten av byggeperioden og mener at utbyggingen vil hindre videre drift av butikken.


Butikkeier Anne Borge er skeptisk til utbyggingen. Foto: Kristine Fidje Olsen. 

—Ingen kommer til å ville overta butikken på grunn byggearbeidet, i hvert fall ikke når det er stor sannsynlighet for nedleggelse under byggeperioden. Det er derfor en reell fare for at butikken ikke kommer til å overleve, sier hun. 

Utbyggingen forventes å koste rundt 16 milliarder kroner. Borge er skeptisk til det økonomiske omfanget av utbyggingen, og mener man bør tenke alternative løsninger.

 — Jeg forstår ikke ideen med et så dyrt prosjekt i en by som trenger opprustninger i barnehager, skoler og eldreomsorg. Folk kan alternativt sykle, bruke beina eller man kan satse på elbusser, sier hun.

Vil begrense belastningen

Borghild Bay er Ruters prosjektleder for infrastruktur. Hun skriver i en e-post til Journalen at de jobber med å kartlegge hvordan man best mulig kan gjennomføre prosjektet.

—Vi jobber med å utrede en optimal trasé, ulike måter å drive tunnelen på og ulike måter man kan gjennomføre bygging i åpne byggegroper på, skriver hun. 

Bay mener også at det er viktig å unngå for stor belastning for byen.

 – Det er viktig å planlegge dette prosjektet i sammenheng med andre store utbyggingsprosjekter slik at den totale belastningen for byen ikke blir for stor, skriver hun. 

Bay skriver at det er viktig og huske på at konsekvensene er av midlertidig karakter og at Ruter vil se nærmere på konsekvensene av utbyggingen.

—I videre planarbeid vil Ruter se nærmere på både konsekvenser for berørte naboer, og hvordan man bør organisere trafikkavviklingen i anleggsområdet, skriver hun. 

Bedre kollektivtilbudet

Bay mener at prosjektet vil bidra til et bedre kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Det vil blant annet skape muligheter for flere avganger. 

 —Når hovedstrømmer av transport går under bakken, blir det plass på overflaten til et godt byliv med bedre plass til å sykle og gå, skriver hun. 

Byr på flere utfordringer

Utbyggingen kan by på flere utfordringer. I følge Aftenposten kan noen av konsekvensene være oppgraving av parker, at Bislett stadion og Byporten blir delvis revet og gater kan bli gravd opp. Dette fører til at Oslo kommer til å være en byggeplass i flere år.

Byggeperioden forventes å vare fra 2024 til 2030, og den ferdigstilte tunnelen dobler kapasiteten i T-banesystemet. Foreløpig er prosjektet under planlegging og høringen av planprogrammet startet 2. oktober 2017.