Ungdommene i undersøkelsen er fra hele Norge, de går på videregående, studerer eller er i jobb. (Foto: Jan Lillehamre)

Ungdom søker trygghet i arbeidslivet

Dagens ungdom er mer opptatt av en sikker jobb enn frihet i arbeidslivet.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 11:55

I en ny undersøkelse Fafo har gjennomført på oppdrag fra Fagforbundet, kommer det frem at dagens ungdom mellom 16 og 25 år ønsker seg fast jobb. Frilansing og fleksibilitet er av liten interesse.

Trygghet er viktig

Dahab Habtom arbeider med jobbsøkerkurs for unge på K1-huset på Tøyen. Hun mener det er bra at unge fokuserer på trygghet i arbeidslivet.  

- Arbeidslivet er i stadig endring. For de som vokser opp nå, kan dette virke skremmende. Kanskje denne bekymringen har ført til at flere søker seg til jobber med tryggere rammer. De eldste i denne undersøkelsen er unge mennesker som kanskje flytter for seg selv. De er avhengige av en fast inntektskilde på grunn av leie og andre utgifter, sier hun.

Interesse

Det viktigste for valg av yrke, er at jobben passer med interessene. Dette svarer om lag 97 prosent i undersøkelsen. Habtom mener at dette ikke gjelder for de yngste.

- Ikke alle kan få drømmejobben ved siden av skolen. De yngste er de med minst arbeidserfaring. Motivasjonen for arbeid er også annerledes. Mange av de søker også gjerne på sin første jobb. Kriteriene er få, og kanskje det eneste og viktigste kriteriet er at det kan kombineres med skole, forteller hun.

Få er fagorganiserte

Undersøkelsen viser at ungdom har lav kunnskap om fagbevegelsen. Det er bare et mindretall på 26 prosent av ungdommen som er fagorganiserte. Samtidig er det et flertall som kan tenke seg å bli medlem i en fagforening på et senere tidspunkt.