Ikke lenger høgskole? FOTO: Lauritz Vatne

Omstridt universitetssatsing

Høgskolen i Oslo og Akershus' søknad om universitetssatus behandles nå hos NOKUT. Studente selv er usikre på satsingen.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 09:32

I februar tidligere i år ble Høgskolen i Oslo og Akershus sin søknad om universitetsstatus formelt levert til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Høgskolen avventer fortsatt svar, men rektor Curt Rice sa til Universitetsavisa i februar at han håper på en løsning tidlig i 2018. Dette prosjektet er betegnet som et prestisjeprosjekt tett knyttet opp mot rektor selv.

Om studentparlamentets forhold til saken sier leder Rune Keisuke Kosaka følgende:

– Første gang dette var oppe etter sammenslåingen av HiO og HiA var man ganske tydelig imot. Etterhvert fikk ting satt seg, og da begynte man å se på hvilke krav man ville stille til en universitetssøknad.

Kosaka er opptatt av at ressursene skal komme studentene og utdanningstilbudet til gode.

– Noe som har blitt viktig, er at de ressursene som blir satt av til forskning skal kunne brukes inn i utdanningen. Det kan ikke bare fristilles tid og ressurser for professorer til å studere dersom det ikke blir relevant for utdanningen, sier han. 

I innslaget under får du høre hva studentene selv sier om saken. Førsteamanuensis Magne Lindholm forteller om sitt perspektiv som lærer og hva det ville bety for han som akademiker.

Journalen får opplyst av rektors kontor at rektor, Curt Rice, i skrivende stund er i USA og ikke tilgjengelig for kommentar.