Kunstnerens mor, Cecilie Alfsen, har tatt vare på alt datteren produserte. FOTO: Guro Gulstuen Nordhagen

Kunst for psykisk helse

BOGSTAD GÅRD: Utstillingen Mathilde Tangen Alfsen, 1988-2015 åpnet på verdensdagen for psykisk helse. Den viser tegninger, malerier og tekster fra et liv med psykisk sykdom.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 11:11

- I utgangspunktet var utstillingen kun ment for familien, slik at de skulle forstå datteren min bedre, forteller kunstnerens mor, Cecilie Alfsen. Mathilde Tangen Alfsen hadde schizofreni i ti år, før hun begikk selvmord i 2015. Etter å ha hørt Mental Helse Ungdom snakke om selvmord på radio, ønsket moren at flere skulle få oppleve Mathildes kunst.

Utstillingen åpnet på verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2017. Overskuddet fra salget av kataloger og plakater går til Mental Helse Ungdom, som et bidrag til selvmordsforebygging. 

Et utbredt problem blant unge

Det er større bevissthet og oppmerksomhet om psykisk helse blant barn og unge enn tidligere. Likevel er selvmord den vanligste dødsårsaken blant unge under 25 år i Norge, står det på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets hjemmeside

Større åpenhet kan føre til at flere forteller om psykiske helseutfordringer og oppsøker hjelp. Samtidig anslår Folkehelseinstituttet at omtrent 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling, og omtaler dette som et stort helseproblem i Norge.

Må skape åpenhet

Kristin Skårdalsmo var en av tilskuerne på utstillingen, og synes det er bra at det er mer åpenhet rundt psykiske lidelser.

- Før kunne man bli kalt gal. Derfor er det viktig at man snakker om å være åpen rundt dette, og at flere får vite om organisasjoner som Mental Helse Ungdom, som kan hjelpe, sier Skårdalsmo.


Mathilden Tangen Alfsen brukte kunsten biografisk. FOTO: Guro Gulstuen Nordhagen

Mental Helse Ungdom

MHU er en medlemsbasert organisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud for barn og unge opp til 30 år.

Deres mål er å engasjere flest mulig i arbeidet, og å spre kunnskap og erfaring. 

Kilde: Mental Helse Ungdom

Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson, er veldig glad for at Cecilie Alfsen tok kontakt.

- I utstillingen får man et innblikk i å leve med schizofreni. Det er viktig å avmystifisere og å normalisere det å ha en psykisk lidelse. Man må snakke om det og skape åpenhet, for det kan være tøft å være åpen om at man ikke har det så bra. 

- Det er lov å si ifra 

Mental Helse Ungdom jobber på mange plattformer og ønsker å nå ut til flere.

- Vi jobber aktivt i lokallagene våre, der ungdom møter ungdom. Vi formidler hvordan man kan snakke om det, og har flere prosjekter som handler om god psykisk helse. Som en venn eller pårørende er det viktigste å lytte, forteller Lorentsson.

- Det er ikke alltid man kan fikse ting, men å lytte kan være god hjelp. Man må også huske på at man ikke har taushetsplikt, men venneplikt. Det er lov å si ifra til noen, sier han.


Under studietiden laget Mathilde Tangen Alfsen et prosjekt om selvmord, vist på bildet. FOTO: Guro Gulstuen Nordhagen