Natur og Ungdom måtte kutte 170 000 fra budsjettet for neste år. FOTO: Amalie Sunnby

Vanskeligere å være frivillig i 2018

De frivillige organisasjonene får mindre driftsstøtte i det nye statsbudsjettet. – Detaljstyring, mener Natur og Ungdom
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 09:48

I budsjettforslaget for 2018 mister 32 organisasjoner støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Natur og Ungdom (NU) er en av organisasjonene som er rammet. Leder Ingrid Skjoldvær forteller at NU var midt i arbeidet med sitt eget budsjett da statsbudsjettet ble lagt fram.

– Vi måtte kutte ut 170 000 fra vårt budsjettforslag, fordi vi plutselig var 170 000 ned fra hva vi hadde forventa å få. Så det kan være umulig å beregne hva man skal få i støtte, sier Skjoldvær.

Detaljstyring


Lasse Bjørn har sin arbeidsplass på NU-kontoret i Oslo. Han har jobbet som sekretær for Oslo, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i snart et år. FOTO: Amalie Sunnby

Skjoldvær forteller at det over flere år har vært en tendens til å kutte i frie midler, og at de offentlige støtteordningene blir lagt om til prosjektstøtteordninger. Skjoldvær frykter at regjeringen forsøker å detaljstyre hva organisasjonene skal jobbe med.

– Det er jo klart at det er noen ting myndighetene heller gir penger til enn andre, og det finnes ingen prosjektstøtte for å jobbe mot norsk oljevirksomhet. Så der er vi er helt avhengige av de frie midlene for å kunne gjøre det arbeidet vi gjør dag til dag med å påvirke, sier Skjoldvær.

Landbruksminister Jon Georg Dale kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Dette er et forslag for å gi handlingsrom til mer presserende oppgaver i Landbruksdepartementet nå. At bakgrunnen for dette skulle være et forsøk på å kneble mine meningsmotstandere, er en hårreisende påstand uten rot i virkeligheten, sier Dale til VG i forrige uke.

Ellen Engelstad, forfatter og redaktør i Manifest tidsskrift, mener regjeringen gjemmer seg bak at høyresiden tradisjonelt sett motsier seg at staten skal blande seg i sivilsamfunnet når de kutter støtten. Hun reagerer også på at kontroversielle organisasjoner som Human Rights Service får statlig støtte, mens Natur og Ungdom får mindre.

– Regjeringen sier om Human Rights Service at man ikke kan kutte i alt man ikke liker, men ser likevel ut til å kutte i alt de ikke liker. Jeg tror de er litt lei av NUs sterke tilstedeværelse som opposisjon til deres politikk, sier Engelstad i en kommentar til Journalen.


På NU-kontoret går ingen med sko. FOTO: Amalie Sunnby

Mister syv millioner

Også Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er misfornøyd med budsjettforslaget. LNU er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge, blant annet for Natur og Ungdom.

– Natur og ungdom får støtte gjennom flere poster på statsbudsjettet, det er andre organisasjoner som blir enda hardere rammet. For eksempel mister 4H rundt 7 millioner kroner om støtteordningen fra Landbruks- og matdepartementet blir borte, sier Rode Hegstad, leder av LNU. 

I statsbudsjettforslaget kuttes støtteordningen LNU Kultur og erstattes med 24,5 millioner fra herreløs arv, altså dødsbo uten arvinger. Hegstad er fornøyd med at disse midlene går til barn og unge, men påpeker at beløpet vil variere fra år til år. Dette gjør organisasjonenes økonomi ustabil.

– Midlene gjennom herreløs arv er prosjektmidler, og ikke driftsmidler. Det vil si at de verken kan gå til drift av organisasjonen eller kjerneaktivitetene organisasjonen driver med, men må gå til prosjekter med mål om å starte ny aktivitet for barn og unge. Barne- og ungdomsfrivilligheten er sårbar, har få ansatte og små økonomiske ressurser. Vi trenger mer frie midler, ikke mer prosjektstøtte, sier Hegstad.

Journalen har vært i kontakt med Landbruks- og Matdepartementet, men har ikke lykkes med å få en kommentar.


NU har hatt kontor i Torggata i Oslo siden 1988. Organisasjonen fyller 50 år i år. FOTO: Amalie Sunnby

 

Emneord: