Klare for forandring: Unge jenter fra ulike ungdomsorganisasjoner var samlet under den Internasjonale Jentedagen. Foto: Tonje Halvorsen

- Vi lever i pornoens gullalder

Forskning viser at 88 prosent av pornografi viser fysisk aggresjon mot kvinner. Jentefronten er sterkt imot dette, og vil ikke at vold og overgrep av kvinner skal bli sett på som sexy og normalt i vårt samfunn.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 14:33

- Vi ser en økende trend med vold og undertrykkelse mot kvinner i porno, sier Oline Margrethe Rustad, grunlegger av Jentefronten.  

Hun har sett seg lei av pornografi der handlingen spiller på voldtekt, tortur og vold mot kvinner. 

- Vi lever i pornoens gullalder om du ser på det eller ei, alle er en del av det, forteller hun. 

Den 11.oktober arrangerte Jentefronten en markering av den internasjonale jentedagen på Eidsvoll plass. Unge kvinner fra blandt annet Jentefronten, Rød Ungdom, Unge Venstre, Norske Kvinners Sanitetsforening og Sosialistisk Ungdom var tilstede og holdt appeller. 

Dagens pornokultur og pornoindustri var ett av de mange temaene som ble tatt opp.

Usunn pornokultur

- Vi vil at kvinner skal bli sett på som seksuelle subjekter, ikke objekter. Porno frarøver seksualiteten til kvinner, sier Rustad. 

Unge norske gutter ser mest på porno i Eurpoa, ifølge en undersøkelse av EU Kids Online. Gjennomsnittsalderen for å begynne å se på porno er 11-12 år. 

I et intervju til nettavisen forteller Jentefronten om resultatet av at så unge gutter ser på porno med kvinneundertrykkende innhold. 

- Dette påvirker selvfølgelig kvinnesynet deres. Seksuelle praksiser som går ut på å degradere og skade kvinner og jenter er nå langt mer sosialt akseptabelt og normalt enn før. Det er altså nå en hel generasjon med gutter som har sett på “gagging” og “gangbangs” før de har holdt en jente i hånda. 

Forholdet mellom pornografi, seksuell tvang og sexting ble undersøkt i en stor europeisk undersøkelse, med deltakere i alderen 14-17 år. Forfatterne av studien hevder at pornografi fremmer ulikheter mellom kjønnene. Det kom også frem at en av fem tenåringsgutter som så på nettporno regelmessig tilegnet seg svært negative holdninger mot kvinner. Sannsynligheten for å begå seksuelle forbrytelser for gutter økte også.

Porno oppfordrer til vold

Mette Hanekamhaug fra Norske Kvinners Sanitetsforening holdt også appell foran Stortinget. Hun fortalte at 150 000 norske kvinner lever i voldelige forhold, og at 9 prosent av landets kvinner blir utsatt for overgrep av partneren sin.

- Vold og overgrep mot kvinner er nå en av vår tids største likestillingsutfordringer. Vi i Norske Kvinners Sanitetsforening har vold mot kvinner som en av våre viktigste kjernesaker, og det er en kamp vi er nødt til å ta på alvor skal vi oppnå reell likestilling, sier hun. 

Skaper dårlig selvtillit 

Det har lenge vært stort fokus på hvordan porno påvirker de som ser på, i hovedsak gutter. Jentefronten formidlet at de ønsker å flytte fokuset over på jenter, og hvordan pornoen påvirker dem. 

Majoriteten av pornografi fremstiller kvinner som seksuelle objekter. Dette fører til at det er mange jenter som får dårlig selvtillit og en følelse av underlegenhet.

- Dette påvirker spesielt unge jenter, da kvinneundertrykkelse blir innvevd i seksualiteten vår, hevder Oline Margrethe Rustad.

Mange jenter sammenligner seg selv med jentene de ser i porno. Dette er mulig en av årsakene har ført til en økning av intimkirurgi.

De siste årene har kjønnsleppereduksjon blitt en av de mest økende kirurgiske inngrepene i USA. Rapporter fra The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) viser en økning på 80 prosent i operasjoner av underlivet av kosmetiske årsaker hos jenter på 18 år og yngre, fra 2014 til 2015. I Norge har man ikke noe tilsvarende statistikk, men det er over 300 kvinner som opererer underlivet årlig, og etterspørselen øker.

Må tørre å snakke om voldtekt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomførte en landsomfattende studie om vold og overgrep som viste at voldtekt rammer 1 av 10 kvinner, og at halvparten av ofrene er under 18 år.

Antallet kvinner som blir voldtatt og opplever vold i hjemmet, har ikke gått ned over tid. Dette kan være et resultat av at vi lever i et samfunn som normaliserer voldtekt og vold mot kvinner i pornografi.

Grunnleggerne av ‘Vi Tror Deg’-stiftelsen, June Holm og Andrea Vold Voldum, var også tilstede og holdt appell om deres opplevelser med voldtekt. ‘Vi Tror Deg’ jobber for å forebygge voldtekter og avdekke seksuelle forbrytelser.

Holm og Voldum la stor vekt på at samfunnet svikter jenter når de står frem etter å ha blitt voldtatt. Fortsatt blir jenter møtt av spørsmål om hva de hadde på seg, eller hvor mye det hadde drukket, når de ble voldtatt. Det er et tabubelagt tema som gjør at mange velger å ikke snakke om det. Dette gjør at mange mangler kunnskap, og dette hindrer dem fra å si fra.

- Man skal ikke måtte Google hva man skal gjøre hvis man blir voldtatt. Vi er nødt til å snakke om det, slik at man vet hva man skal gjøre allerede før en voldtekt skjer, sier June Holm.