Nicholas Wilkinson fra Helse- og omsorgskomiteen. Han synes det er fint at et produksjonsselskap vil realisere forslaget om studenter på sykehjem, så lenge det ikke fører til misbruk av arbeidskraft. FOTO: Ingrid Schou

Vil la studenter flytte inn på sykehjem

Flere politiske partier foreslår å la studenter flytte inn på sykehjem. Nå ønsker selskapet Monster å sette ideen ut i livet med et TV-program.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 11:19

Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet foreslår alle i sine partiprogrammer å flytte studenter inn på sykehjem. 

Nicholas Wilkinson (SV), er representant i Helse- og omsorgskomiteen. Han mener at forslaget om å la studenter bo på sykehjem er godt.

– Man trenger leiligheter til unge, og eldre trenger noen å være sammen med.

Positiv til handlekraft

Wilkinson er positiv til at det er et TV-produksjonsselskap som nå viser initiativ.

– Det høres kjempespennende ut. Det er flott at folk viser handlekraft, og setter ting ut i livet. Det må vi bare feire. 

Han ser heller ikke bort fra at et TV-program kan påvirke kommende politiske beslutninger rundt temaet.

– Det er klart at det kan påvirke. Hver gang vi tester ting, må vi se på resultatene og lære av dem, sier Wilkinson. 

Studenter på TV

Pia Lykke jobber i Monster produksjonsselskap. Hun er produsent på et forprosjekt med tittelen Prosjekt Kollektiv. De ønsker å ta inn en gruppe studenter på et sykehjem i Oslo. Planen er å følge en del av disse gjennom en TV-serie.

Lykke er glad for en positiv tilbakemelding fra politisk hold.

– Vi håper at politikerne stiller seg åpne for å få til et prøveprosjekt, slik at vi kan utnytte all innsatsvilje som finnes i omsorgssektoren.

Har en bekymring

Wilkinson sier at han sitter med en bekymring.

– Vi må passe på at dette forslaget ikke fører til en situasjon med gratis arbeidskraft og sosial dumping. Mange kommuner ønsker å spare penger. Hvis dette skal gjøres, må det føre til et flott og sosialt samhold, med et ønske om å binde folk sammen på tvers av generasjonene.

Produsenten sier at dette ikke vil skje i et eventuelt TV-program.

– Studentene skal fungere som et supplement til det sosiale miljøet på sykehjemmet, ikke som en erstatning for personell.

Inspirert av Nederland

Lykke sier at utgangspunktet for ideen var et klipp som gikk viralt, fra et nederlandsk sykehjem som huser studenter. Også SV har blitt inspirert av den nederlandske metoden.

En av de første studentene som flyttet inn på et sykehjem i Nederland, er Jurriën Mentink (23). Han bor der gratis mot å tilbringe 30 timer med de eldre hver måned. Nå har han bodd på sykehjemmet i fire år.


Jurriën Mentink er en av de første studentene som flyttet inn på et sykehjem. Humanitas eldresenter, Deventer. Fotokreditering: Jurriën Mentink.

Møtte utfordringer

Studenten forteller at de møtte en rekke utfordringer i starten.

– Dette var noe helt nytt, og konseptet måtte bygges fra bunnen av. Helsepersonellet var usikre på hva de kunne forvente av oss. Det første året var vanskeligst, sier Mentink. 

Mentink synes at ideen om et TV-program virker interessant.

– Eldre mennesker sier og gjør utrolig mye morsomt, spesielt når familien ikke er rundt, så det kan fungere.

Han legger til at de eldre ikke føler seg like ansvarlige overfor studentene som overfor sykepleierne.

– Mellom oss studentene og de eldre, er det fullstendig balanse og vennskap. 

Skeptisk til de politiske partienes engasjement

Mentink er skeptisk til de politiske partienes engasjement.

– Det bør være små organisasjoner som prøver på egenhånd. De kan sette seg bedre inn i konteksten, og hva slags mennesker som bor der. Jeg tror ikke det fungerer at store politiske partier skal pålegge innbyggerne sine sosiale prosjekter. Det må settes i gang av ildsjeler med indre motivasjon.

Han mener også at om det skulle bli et TV-program, så må det gjøres rett.

– Hvis det ikke er skriptet, men naturlig, kan det fungere. Menneskene som blir med gjør det forhåpentligvis med riktige intensjoner. Et program kan jo også vekke motivasjon hos andre, sier Mentink. 


Torgeir Fonnlid mener man burde få bukt med ensomhet hos eldre. FOTO: Ingrid Schou

Torgeir Fonnlid (75) jobbet tidligere på det Norske Teatret. Han har selv vært innom sykehjem, for å komme med sosiale innslag. Han setter spørsmålstegn til hvordan det blir med køene og plassmangelen på sykehjem, dersom også studenter skal innlosjeres.

Fonnlid er positiv til ideen om det kan finnes gode, praktiske løsninger. Han håper at det er det sosiale som skal stå i sentrum.

– Å få bukt med ensomhet hos eldre ville være flott, sier Fonnlid.