På Rosa torsdag får mennesker med livsutfordringer muligheten til å være kreative. De lager glassengler, fotoalbum, kremmerhus og pyntegjenstander til hjemmet. FOTO: Aleksandra Brillanti

Arrangerer alternativ Black Friday

Rosa torsdag er en motreaksjon til Black Friday. Arrangementet gir mennesker med livsutfordringer muligheten til lønnet arbeid. – Jeg liker miljøet og jobben, forteller "Kristine".
Fredag, 24 november, 2017 - 14:03

 

 

“Rosa torsdag og vennekveld” ble arrangert på torsdag av Lønn som Fortjent. Lønn som Fortjent er et arbeidstilbud som er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet og er en del av Kirkens Bymisjon. Jobbtilbudet finnes året rundt og man kan kjøpe gjenstandene som blir lagd på Lønn som Fortjent sine hjemmesider.

Lønn som Fortjent så det som en god mulighet å lage et alternativt til Black Friday. 

– Vi vil gjøre noe annerledes i forbindelse med Black Friday, og lage et mer bærekraftig alternativ, sier salgs- og markedsansvarlig Catharina Bachke Stray i Lønn som Fortjent.

Dette er første gang de arrangerer en slik kveld.

Gir jobb til mennesker med livsutfordringer

– Rusavhengige som meg har vanskelig for å leve opp til kravene som stilles i vanlig lønnet arbeid, men vi har også behov for å ha noe å stå opp til om morgenen. Vi vil også føle oss som en del av et fellesskap og at man er til nytte, forteller “Kristine”. 

Hun er en av arbeiderne som har lagd produktene som ble solgt på Rosa torsdag. Hun ønsker å forbli anonym, og Journalen har gitt henne pseudonymet “Kristine”.

Det stilles visse krav til arbeiderne som jobber på Lønn som Fortjent.

–  Vi som jobber må produsere et visst antall produkter hver dag, sier “Kristine”.

Hun jobber på avdelingen hvor de produserer glassgjenstander.

– Vi er bare kvinner som jobber sammen, og vi har det fint. Jeg liker miljøet og jobben, forteller “Kristine”. 


Lønn som Fortjent har tidligere støttet Rosa Sløyfe-aksjon og navnet ble med videre til årets Rosa torsdag-aksjon. Englene laget av glass er lagd av “Kristine” og kollegaer. FOTO: Aleksandra Brillanti

Resirkulerer og skaper arbeidplasser

Bachke Stray forteller at varene som selges i butikken er håndlaget av resirkulerte materialer. Flere av produktene lages på glassverkstedet hvor Kirkens Bymisjon mottar rester av glass fra forskjellige glassmestere.

–  De lærer seg jo et yrke. For eksempel å kutte og lime glass, sier Bachke Stray. 

Arbeidsplassene på glassverkstedet utgjør enn så lenge seks faste stillinger til de med livsutfordringer. 

Arbeidstilbud til rusavhengige

Bachke Stray forklarer at Lønn som fortjent er et arbeidstilbud for rusavhengige som er i det de kaller aktiv rus. Her jobber arbeiderne fire ganger i uken. 


Catharina Bachke Stray ønsker å gjøre noe annerledes i forbindelse med Black Friday. FOTO: Aleksandra Brillanti

– Noen dager kommer det flere enn det det er jobber til, så det er ikke alltid at alle får jobb, sier hun.

I tillegg til glassverkstedet, har de også et tapetverksted. Her lages det blant annet kort og notatbøker av tapetrester som ellers ville blitt kastet. 

- Jobb, kolleger og faste rutiner gjør at en ruser seg mindre, forteller Bachke Stray. 

Ansvarliggjøring

Bachke Stray forteller at de er opptatt av å se på de som kommer for å jobbe, som arbeidere og ikke rusavhengige. Likevel har de regler som alle må følge.

Hun legger til at det ikke er lov til å innta rusmidler i løpet av de fire timene man er ute i arbeid. 

–  Hvis en person inntar noe rusholdig operer vi med skriftlig utestengelse, og da blir man utestengt i to uker. Da får man ikke lov til å jobbe, sier Bachke Stray.

Dette handler om at de ønsker å ansvarliggjøre arbeiderne. 

–  Noen av de som er hos oss kommer seg videre og ut av rusavhengigheten. De får orden på livet sitt, avslutter Bachke Stray. 

Lærer å ikke dømme andre mennesker

“Kristine” forteller at noe av det hun har lærte av å jobbe på Lønn som Fortjent er at man ikke skal dømme andre mennesker.

– Jeg har selv rydda søppel noen uker, og den første tiden var jeg livredd for å møte bekjente som ville tenke “så dypt har hun altså sunket”. Det la jeg heldigvis fort fra meg, avslutter “Kristine”.