NHH studenter ga Aftenposten feil tall. Aftenposten dobbeltsjekket ikke regnestykket deres og publiserte artikkel med grove regnefeil. FOTO: Anna Leah Thorseth Poppe

Aftenposten publiserte artikkel med grove regnefeil

Onsdag, 8 november, 2017 - 09:46

Aftenposten publiserte tirsdag 7. november en artikkel der de refererte til en studie gjennomført av NHH studenter. Studien påsto at miljøfartsgrensen kostet samfunnet 4 milliarder kroner hver vinter den ble brukt. Det egentlige tallet var ca. 30 millioner kroner. 

Aftenposten dobbeltsjekket ikke regnestykket som lå til grunn for masteroppgaven, og ble først oppmerksom på feilen av utenforstående etter publisering. 

I studien kommer det frem at grunnen til at de taper så mye penger er på grunn av tidstapet. De har beregnet tidstapet til 40 sekunder per reise. Feilen ligger i at studentene regnet antall turer to ganger, og brukt disse tallene videre i resten av studien. 

Aftenposten har publisert en artikkel der de forklarer feilen, men legger skylden over på NHH. 
 

Emneord: 
Tags: