Andelen barnløse menn vil øke betydelig innen 2040. Illustrasjonsfoto: Kyle Krueger

Stadig færre menn får barn

Særlig menn med lav utdanning får færre barn enn før.
Onsdag, 8 november, 2017 - 18:15

Ifølge en forskningsrapport om framtidens eldre i bygd og by, vil andelen barnløse menn i alderen 65-69 øke fra 13 til 24 prosent innen 2040. Dette er en økning på hele 80 prosent. Adrian Farner Rogne, forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo (UiO) sier at det er spesielt én gruppe menn som skiller seg ut. 

Menn med lav utdanning

— Vi ser at det er særlig høy barnløshet blant menn med lav utdanning, sier Rogne.

Han sier at utdanning er en indikator på hvor ressurssterk man er, og at noen av disse mennene rett og slett ikke klarer å finne en partner og få barn med.


Adrian Farner Rogne, sosiolog ved Universitetet i Oslo Foto: UiO

Fruktbarheten har falt betraktelig

Siden 1971 har fruktbarheten falt fra 2,49 til 1,71. I historisk sammenheng er dette veldig lavt.  

— Normene rundt det å få barn har endret seg, og det har blitt mer normalt å få bare to barn, sier Rogne.

Han sier at færre kvinne får flere barn, og at det derfor ikke forventes at andelen barnløse kvinner vil øke. 

Sammenheng mellom helse og familie

At stadig flere menn blir barnløse kan bli problematisk i fremtiden da det ifølge Rogne er en nær sammenheng mellom helse og familie.

- Når folk blir syke er det ofte at familie bidrar med hjelp og støtte. I en situasjon der man har mange eldre som ikke har barn, kan det gi en økt belasting på det offtentlige pleie- og omsorgstilbudet. 

Rogne mener derfor at dette er noe kommunene bør være bevisst på i framtiden. 

 

Emneord: