Robert Wallace Vaagan veileder studentene før presentasjonene. Foto: Linn Olaussen

Starter opp studentbedrifter

Studentene bak Conte Film SB sier at de ikke ser bort i fra at de vil forsette med produksjonsselskapet, dersom de klarer å tjene penger.
Mandag, 27 november, 2017 - 00:09

I går presenterte studentene på siste året på Medier og Kommunikasjon prosjektene de har jobbet med i Entrepenørskap og prosjektledelse i mediabransjen. Prodiksjonsselskap, eller livestream av håndballkamper, er noe av det studentene har jobbet med. Mange har laget studentbedrifter, eller enkeltmannsforetak underveis i prosessen. 

Så lenge man er åpen, er det greit 

Conte Film er et prosuksjonsselskap som ble startet av Mathilde Svensson, Maren H. Mikkelsen og Karl R. Dahle, og er en av studenbedriftene som er opprettet. I startfasen fant de frem til at det var stor etterspørsel av innholdmarkedsføring, eller content marketing. Bredfiten ble startet opp på grunn av faget, men dersom det blir mulighet for å tjene penger, ser de ikke bort ifra at de kan drive bedriften videre som en deltidsjobb. 

— Mange bedrifter ønsker å få produktet sitt i media, for å få det ut på markedet, når de ikke vet hvordan de skal gjøre det selv, kan vi hjelpe dem, sier Svensson, hun har ansvar for digitalt innhold i Conte Film SB.

Mikkelsen synes at content marketing er en god form for reklame, men at det er vitkig å være åpen og ærlig på at det er reklame og at man har et produkt man ønsker å selge. Alle tre er enige i at video er et format som appelerer til mange, nye digitale verktøy gir bedre produkter, og på sosiale medier kan man nå ut til mange.    

Godt utgangspunkt for videre virksomhet 

Robert Wallace Vaagan er fagansvarlig for studentene på Entrepenørskap og prosjektledelse i mediabransjen, han forteller at kravet for dette semesteret er at studentene skal utvikle et prosjekt.

— Prosjektet kan være kommersielt som de fleste velger, men også ideelt. Mange etablerer egen virksomhet, men dette er ikke et krav, men kan være lurt skattemsessig, sier Vaagan. 

Videre trekker han frem at flere tidligere studenter i dag driver vellykte virksomheter som hadde sitt utgangspunkt i studentbedrifter.

Satser på content marketing 

Tonje Walde går også siste året på Medier og kommunikasjon og har jobbet med content marketing. Hun sier at mye av jobben likner journalistisk arbeid. Man får god tid til å ferdigstille produktet, men hun legger ikke skjul på at man har visse retningslinjer man må følge, og at man må tenke på kunden.

— Veldig mange av de som jobbet med content marketing er tidligere journalister, sier Walde. 

Hun tror at content marketing er veien og gå, og at det i fremtiden vil bli mer og mer av det, og at det er et kalrt behov for det.   

Vaagan tror at ting er i ferd med å endre seg nå som Tekstrekalmeplakaten er lagt inn i Vær Varsom-plakaten. 

— Vi ser at content marketing en ny tendens, som er kjempepopulær og sjangrene er i ferd med å forandre seg. Her er det både jobb og penger, legger Vaagan til. 

Tags: