Det har vært ekstra mye fokus på seksuell trakassering den siste tiden. FOTO: Sosialistisk ungdom/FLICKR

Dårlig informasjon om seksuell trakassering

Norsk Journalistlag påstår at de informerer alle journaliststudenter som skal ut i praksis om seksuell trakassering. Studentene har derimot ikke hørt noe om dette.
Onsdag, 22 november, 2017 - 12:37


Kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Journalistlag, Hilde Tretterud, mener de har sviktet studentene. FOTO: Norsk Journalistlag

Journaliststudentene på Høgskolen i Oslo og Akershus går ut i praksis i 3. semester. Norsk Journalistlag mener de informerer studentene om seksuell trakassering før de går ut i praksis. Gjennom sosiale medier viser det seg derimot at studentene ikke har fått denne informasjonen. Kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Journalistlag, Hilde Tretterud, forteller at det ikke er bra nok fra deres side.

– Vi har de siste dagene fått tilbakemelding fra studentene selv, om at det ikke alltid har vært tatt opp som tema på de siste møtene. Det skulle det vært, så det er ikke bra nok fra vår side at informasjonen har falt av, forteller Tretterud til Journalen.

Seksuell trakassering i media

Den siste tiden har det vært mye fokus på seksuell trakassering, blant annet gjennom #metoo-kampanjen, og #stilleforopptak, en kampanje startet av Aftenposten.

Hilde Tretterud forteller at de ønsker å bli bedre til å informere journaliststudentene om seksuell trakassering. 

– Vi skal skjerpe rutinene våre og passe på at de som møter studentene fra NJ fremover tar dette med seg. Det er viktig for oss at studentene får denne informasjonen fra oss, sier Tretterud.

Tretterud forteller også at studentene selv er opptatt av temaet, og at flere har meldt om at problemet fortsatt er aktuelt.

– Det er uheldig om bransjen ikke lenger tror det er et problem.

 

Viktig å informere

Seksuell trakassering defineres som “uønsket seksuell oppmerksomhetsom som oppleves krekende og plagsom for den som rammes”. Tretterud syns det er viktig å informere om hva seksuell trakassering er, slik at grensene blir enda tydeligere.

– Det er viktig for alle å være bevisste på hvor grensene går, og når man kan sette ned foten. Selv om man er ung og kanskje i et usikkert arbeidsforhold, skal man ikke tåle uønsket oppmerksomhet.

Videre forteller Tretterud at de er opptatt av at man ikke skal akseptere at det er en kultur for seksuell trakassering i mediebransjen. Hun forteller at de ulike presseorganisasjonene jobber for dette.

– Dette arbeider alle presseorganisasjonene med nå, og vi tror opplysnnig om temaet vil skape en endring.

Tretterud legger også vekt på at mediebedriftene må ha gode rutiner for hva som skal skje dersom noen er utsatt for trakassering, og varsler om det til ledelsen, tillitsvalgte, eller verneombud.