Kyrre Lien, Abeer Saady og Hannah Storm skapte engasjement i salen, og var åpne for spørsmål om deres erfaringer fra felten. FOTO: Ida Gjellerud

Delte trussel-erfaringer på konferanse

Journalister fra hele 32 land tar turen til HiOA for å lytte til konferansen om trygghet for journalister i konfliktområder.
Fredag, 3 november, 2017 - 14:25

I anledning Den internasjonale dagen for å stoppe straffefrihet for kriminell handling mot journalister, arrangerte Instituttet for journalistikk og mediefag på Høgskolen i Oslo og Akershus en konferanse for journalister, ledere og professorer i mediebransjen. Konferansen fant sted i HiOAs egne lokaler, 2. og 3. november.

Det store temaet for konferansen var hvordan journalister skal overleve på oppdrag i områder med krig og konflikt. Fra år 1990 – 2015 har 2297 journalister eller ansatte i mediebransjen blitt drept ifølge International Federation of Journalists. De dør gjerne på oppdrag til konfliktområder hvor skudd og bomber fyres av. Andre blir drept for deres budskap og meninger.

Committee to Protect Journalists skriver at i nesten 90 prosent av tilfellene, går gjerningspersonen fri.


Lærerne Azam Jan og Shujaat Ali Khan står på programmet i morgen. De vil sette et søkelys på truslene journalister i Pakistan opplever, spesielt i etterkrigstid. FOTO: Ida Gjellerud

Søkelys på trusler

Pakistanske Azam Jan og Shujaat Ali Khan er begge lærere, og blant foredragsholderne.

– Vi skal gjøre en presentasjon om truslene journalister i land som Pakistan opplever i etterkrigstiden, forteller pakistanerne til Journalen.

På tross av lang reisevei blir de kun i Norge for to dager.

– Vi føler oss heldige som har blitt invitert hit, og konferansen er allerede spennende. Vi gleder oss til å følge med videre, legger de til.

Også mediefolk fra land som blant annet Mexico, Storbritannia, Canada, Venezuela og Egypt var representert.


Ramon Tuazon kommenterte Jackie Harrisons foredrag, og svarte velvillig på spørsmål fra salen. FOTO: Ida Gjellerud

Digital utvikling øker trussel

Foreleserne Jackie Harrison, fra University of Sheffield, og Ramon Tuazon, president for Det asiatiske institutt for journalistikk og kommunikasjon, pekte på hvordan verden forandrer seg digitalt, og hvordan trusselen mot journalister øker parallelt med forandringen.

De mener problemstillingen rundt nettroll og internetthets stadig blir mer aktuell, og at det kan bidra til å felle en journalist. Foredraget av Harrison og Tuazon skapte engasjement og ledet til flere spørsmål fra salen.


Kyrre Lien presenterte kort seg selv og sitt arbeid som fotograf, før Abeer Saady var nestemann opp. FOTO: Ida Gjellerud

Fotograf Kyrre Lien tok del i et panel sammen med krigskorrespondent fra Egypt, Abeer Sandy, og direktør for International News Safety Institute, Hannah Storm.

De har alle vært ute for risikabelt arbeid i konfliktområder, og vektlegger kontakter og nettverk som en viktig ressurs. Salen fikk et inntrykk av deres praktiske erfaring om hvordan man overlever i konfliktområder.

 

 

 

Tags: