RETTEN: Informatikkstudenten tok saken til Oslo Tinghus. FOTO: Lisa Schaft

Mistenkt eksamensfusk havnet i retten

En student ved Universitet i Oslo fikk i 2015 annullert sin eksamen og utestengt fra skolen etter mistanke om plagiat. Han tok saken til retten, og utfallet gikk ikke i hans favør.
Tirsdag, 21 november, 2017 - 11:40

Informatikkstudenten ble tatt for plagiat på en eksamen avholdt høsten 2015. Eksamenen var i et programmeringsfag om koding i datasystemer.

Etter klaging innenfor UiOs systemer, endte saken til slutt i retten. Dommen kom denne uken og Uniform skriver at retten mener studenten ”med sterk overvekt av sannsynlighet” med viten og vilje har kopiert kodesvar fra nettet, eller fra medstudenter som selv har kopiert fra nettet.


UiO: Informatikkstudenten trakk UiO for retten. FOTO: Aksel Korneliussen

Eksamensannulleringen blir altså vedvart.

Faglærer på emnet forklarte i retten at analyser viste at 9 prosent av besvarelsene til tilfeldige studenter var identisk med løsninger som lå ute på nettet. Den plagiatmistenkte studenten hadde 65 prosent identiske kodelinjer.

Obligatorisk oppgave

I forkant av eksamen måtte elevene levere inn en obligatorisk gruppeoppgave. Studenten fikk først tilbakemelding om at den var godkjent og at han kunne gå opp til eksamen.

Kontrabeskjeden kom derimot en uke før eksamenen.

– Jeg fikk til svar at det var funnet likheter mellom min siste innlevering og noe de hadde funnet på nettet, og at det kunne være en tilfeldighet. For meg var den nettsiden de hadde funnet det på totalt ukjent, forteller studenten til Universitas.

Studenten hadde altså ikke bestått alle oppgaver, og har da mistet muligheten til å ta eksamen. Til tross for dette, anbefalte ledelsen han å ta eksamen.

Utestenging

Han fikk eksamenen annullert. Studenten ble også utestengt fra skolen i et semester, da han med manglende eksamen ikke hadde nok studiepoeng til å fortsette studiet.

– Jeg syns det var ille nok at jeg hadde mistet faget jeg hadde jobbet med, men det var jo enda verre å bli utestengt et helt semester, forteller studenten til Universitas.

Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensene bli annullering av eksamen, utestenging fra UiO og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i Norge i inntil ett år, står det på UiOs sider

Emneord: 
Tags: