Lørdag 25. november var FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Fakkeltoget startet ved Jernbanetorget og gikk til Eidsvolls plass. Foto: Camilla Klungland Ousdal

En av tre kvinner har blitt utsatt for vold

Manglende likestilling fører til vold og trakassering mot kvinner, ifølge Sara Bondø ved Krisesentersekretariatet.
Mandag, 27 november, 2017 - 15:18

Lørdag 25. november var FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. I Oslo ble dagen markert med fakkeltog og appeller. Markeringen ble arrangert av 25. novemberinitiativet som er en samling av organisasjoner og mennesker som jobber for å stoppe vold og trakassering mot kvinner.

Hør radioreportasjen her:


Sara Bondø mener at mangel på likestiling og strukturene i samfunnet fører til vold og trakassering mot kvinner. Foto: Krisesentersekretariatet

Sara Bondø fra Krisesentersekretariatet holdt appell under markeringen. Hun mener samfunnet er for lite interessert i å se på hvorfor vold og trakassering oppstår, og at det skyldes manglende likestilling.

– Med én gang man begynner å se på strukturene i samfunnet som fører til vold og trakassering tror jeg vi vil få en nedgang i det. Vi i Krisesentersekretariatet mener vi må jobbe for likestilling, sier hun.

Ifølge Krisesentersekretariatet, blir en av tre kvinner utsatt for seksuelle overgrep eller en annen form for vold.

Ane Stø, leder i Kvinnegruppa Ottar, mener også at vold og trakassering mot kvinner henger sammen med manglende likestilling.

– Menn er vokst opp med å kunne plage og trakassere damer uten at det får nevneverdig konsekvens for dem, sier hun.

– Det er jo fordi man får med seg at andre menn oppfører seg på samme måte uten at det får konsekvenser. Det er fordi menn har mer makt, eier mer og tjener mer enn kvinner at de kan behandle kvinner dårlig.


Abid Raja mottok et opprop med politiske krav under markeringen. Foto: Camilla Klungland Ousdal

Arrangørene overrakte en rekke politiske krav til Abid Raja under tittelen «Stopp all trakassering og vold mot kvinner». Han var der som representant for Stortingets presidentskap. Det er de som er ansvarlige for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid.

Her er listen over de politiske kravene:

● Kvinner krever slutt på seksuell trakassering.

● Vi krever kampanjer i skoler og på arbeidsplasser mot seksuell trakassering og overgrep.

● Samtykke før sex må inn i seksualundervisningen. Lær gutter å respektere kvinners grenser.

● Regjeringen må følge Stortingets vedtak om et lavterskeltilbud for ofre for trakassering.

● Kvinner krever frihet fra æresrelatert vold. Vi krever bedre rettsikkerhet og økte ressurser til mentorordninger og sosiale nettverk for kvinner som bryter ut av familien på grunn av æresrelatert kontroll og vold.

● Økt innsats i skolen. Flere minoritetsrådgivere og helsesøstre med flerkulturell kompetanse.

● Kvinner krever slutt på vold og voldtekt. Vi krever mer støtte til krisesentrene, juridisk rådgivning og fri rettshjelp for kvinner.

● Økt bruk av omvendt voldsalarm og støtte til behandling voldelige menn.

● Økt norsk støtte til FN-programmer i land der USA stopper støtten, blant annet til hjelp til abort etter voldtekt.

● Kvinner krever et liv uten vold, trusler og trakassering. Vold mot kvinner må avskaffes. Kvinner her rett til et liv uten vold.