I år 2100 vil vi fly ni ganger så mye som det vi gjør i dag. Foto: Jason O´Halloran/Flickr

Antall flyturer hindrer Paris-avtalen

Utviklingen av luftfartstrafikken gjør Paris-avtalen uoppnåelig.
Onsdag, 22 november, 2017 - 10:26

Det økende antallet flyreiser fra blant annet turister og jobbreiser vil gjøre det nærmest umulig å nå målet med Paris-avtalen. Målet er å begrense den globale oppvarmingen til under 2 ° C. 

Kraftig økning

Paul Peeters ved Breda Universitet i Nederland la frem en doktorgradsavhandling den 15. november. Hans forskning viser at CO2-utslippet fra flyreiser vil øke med 75 prosent i år 2100. I dag står turisme for 5 prosent av de globale utslippene, et tall som definitivt vil øke drastisk dersom ingenting blir gjort for å minske reiselivsnæringen og luftfartstrafikken. En gjennomsnittelig turistreise vil også bli dobbelt så lang i 2100 sammenlignet med i dag, spår Peeters. 

Tiltak til ingen nytte

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen, ICAO, kom i 2016 med flere tiltak for å få ned utslippene, blant annet med biodrivstoff og forsøk med elfly. Dette vil ifølge Peeters ha tilnærmet ingen effekt. 


Mange velger fly som fremkomstmiddel når de skal på ferie. Foto: Leif Harboe/Flickr

Fordele ansvar

Det fremgår av Peeters doktorgradsavhandling at den eneste løsningen er å redusere flytrafikken.  For å se en forskjell er nasjonale myndigheter nødt til å gripe inn og ikke la flyindustrien sitte med alt ansvaret, mener han. 

Nå er det ICAO som har ansvaret for klimatiltak. Det mener Peeters er helt feil, fordi de har en klar interesse av at flytrafikken og reiselivsnæringen skal øke. Effektivisering av fly og flybevegelser, landing, letting og ruter mellom flyplasser, er også en del av ICAOs tiltak i tillegg til biodrivstoff og elfly.   

 

 

 

 

 

Emneord: