Alkoholloven forbyr nå medbrakt drikke på festivalcamp. Illustrasjonsfoto fra Stavernfestivalen. FOTO: Tore Sætre/flickr.

Forbud mot medbrakt alkohol på festivaler

Festivaler må nå søke om skjenkebevilgning på hele festivalområdet. Dette kan føre til at flere festivaler legges ned.
Mandag, 27 november, 2017 - 11:45

I fjor kom forslaget om forbud få dager før russetiden startet, men etter stor motstand ble totalforbudet fjernet, og russen fikk nyte medbrakt alkohol på festivalcampen.

I god tid før russefeiringen våren 2018 har politidirektoratet send et brev til landets politidistrikter, hvor de presiserer hvordan alkoholloven skal forstås.

«Med henvisning til gjeldende regelverk ber vi derfor om at politidistriktene [ …] pålegger arrangøren å søke skjenkebevilling på hele festivalområdet. Dette må også omfatte parkeringsplasser og camper for overnatting.»

For arrangører, og ikke minst for russen selv, innebærer dette store endringer. Russ vil ikke få ytterligere servering om de er «åpenbart påvirket», og skjenkingen må avsluttes senest kl. 03.

Kristine Kvivik Johansen er russepresident på Kristiansands Katedralskole Gimle. Hun synes forbudet er en dårlig ide.

– Jeg skjønner at politiet ønsker større kontroll over russearrangementene, men denne innføringen tror jeg kan føre til større skader og problemer. Lite penger og stive alkoholpriser blant russen gjør at mange drikker store mengder på kort tid, og kommer stupfulle til et arrangement som ikke engang har startet.

Johansen tror forbudet vil føre med seg flere negative ting enn positive.

– Russetiden er berykta som en tid med mye fyll og festing, samtidig som vi ikke har så mye penger å rutte med. Det blir for mange veldig dyrt å kjøpe drikke inne på treffene. Jeg tror det  kan føre til smugling av alkohol, høyt berusede ungdommer før treffene starter og i verste fall at andre rusmidler tatt i bruk.

Ingen festivalcamp i fremtiden

Christoffer Rød, festivalsjef for Slottsfjell, forteller til Aftenposten at dette kan føre til at det ikke blir arrangert festivalcamp i fremtiden.

– Konsekvensen vil være at folk drar på andre campingplasser rundt om i distriktet. Campen er noe man ikke tjener penger på. Men det er en service for våre gjester og en del av festivalens totalopplevelse, sier Rød til Aftenposten.

– Det er å gå litt langt å pålegge arrangøren å kontrollere at personer ikke har med seg alkohol på festivalcampen, legger han til. Det er 18 års aldersgrense på festivalcampen på Slottsfjell.

Frykter at festivalen må legges ned

Magne Wilhelmsen, daglig leder for Riddu Riđđu, frykter at forbudet vil føre til færre gjester.

– En reduksjon av besøkstall betyr svikt i egeninntekter som vi er svært avhengig av, sier Wilhelmsen til NRK.

Festivalene kan søke om skjenkebevilling på campingområdene, men Wilhelmsen forteller til NRK at med skjenkebevilling følger også et krav om vakthold.

– Det kan igjen gå ut over festivalprograminnholdet, for da må vi vri kostnader fra programinnhold til vakthold. Det kan medføre problemer med å opprettholde festival-«menyen» som trekker publikum.