Stig (56) er med i behandlingssystemet LAR, og er en av de som har fått fikset flere av tennene.

Smiler for nye tenner

Rusmisbrukere som er under behandling over lengre tid, får tilgang på gratis tannhelsetjeneste.
Onsdag, 29 november, 2017 - 10:53

 


Professor Lasse A. Skoglund, Farmakologi og farmakoterapi. Bildet er tatt fra UiOs hjemmeside.

Stig (56) er en av de som går på legemiddelet metadon. Det er myter som sier at metadon spiser bein og tenner, men det er ikke tilfellet i følge studier og professorer.

Lasse Ansgar Skoglund, professor i farmakologi ved UiO, forteller at de som bruker metadon og andre lignende stoffer, ofte har nedsatt tannhelse fordi disse stoffene påvirker munnhulens eget forsvar mot karies, og spesielt påvirkning i spyttsekresjonen (spyttet).

- Man må huske på at tannhelsen har stor sammenheng med personens evne til egenomsorg, og denne kan variere i meget stor grad, avhengig av pasientens tilstand. Så det er til en viss grad usikkert hvor stor den direkte effekten av metadon og lignende stoffer har for personens tannhelse, forteller Skoglund.

 

Stig (56), som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt, er en av 7498 som er under LAR (Legemiddelassistert rehabilitering). Han har fått fikset alle tennene oppe, utenom fortennene som ble ødelagt, og tennene nede. 

-Dette gjør jeg fordi mamma vil føle seg vel når hun går sammen med meg. Det vil jo jeg også.

Billig løsning

Siden 2006 har rusmisbrukere som har vært under langvarig behandling, fått tilbud om gratis tannpleie. Utgiftene blir dekket av staten. Ifølge tannlege Jovana Rosic er det flere tannleger som velger å gjøre det billig, ettersom behandlingene er så dyre.

- Prisene varierer veldig. Trekker man alle tennene, og lager en hel protese kan det ligge på rundt 40-60.000 kroner. Velger man å sette et implantat, koster ett implantat rundt 30.000 kroner, forteller Rosic til Journalen.

Hun forteller at tannleger velger ofte den billigste måten, som er å trekke alle tennene og lage en hel protese. Dette fordi det er mer rettferdig ovenfor andre, som også trenger hjelp, men ikke er rusmisbrukere. Hun poengterer også at det er sannsynlig at flere av de som fikser tennene kan få de ødelagt igjen, og da må ha en ny behandling.


Tannlege Jovana Rosic fra Smil Tannlegesenter. FOTO: Mina Ræge

 

Bedre tenner for en bedre framtid

I mars 2014 ble det gjennomført en 14-dagers studie av tannhelsetjenesten kompetansesenter Øst(TkØ) med Line Schrøder Karlsen som leder, i samarbeid med helsedirektoratet.

Undesøkelsen besto av 29 rusmisbrukere som deltakere med kvalifiseringsstønad fra NAV. Gjennomsnittet hadde kun 17 funksjonelle tenner, men til sammenligning skal et voksent menneske skal ha 32 tenner.

I følge Karlsens studie, viser hun til at god tannhelse kan bidra til at rusmisbrukere fullfører rehabilitering og kommer seg ut av rusmiddelbruk. Det er Tom Melby fra Blå Kors enig i:

- Så lenge man føler seg vel blir man mer motivert på å komme seg ut av et rushelvete. Da er det lettere å begynne å tenke videre. Det kan være den lille byggesteinen å bygge videre på.

Videre forteller Melby at det er flere av gjestene på Blå Kors som ikke kan spise maten de får servert, fordi de har så vondt i tennene. Å få fikset tennene slik at man kan spise og føle seg vel, er viktig for å få nok næring.


Stig synes det er viktig at man tar opp rusmisbrukernes tannhelse. FOTO: Mina Ræge

Hør radiosaken her: