Heidi Holmen har bakgrunn som sykepleier og er førstelektor og stipendiat ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved HiOA. Foto: Kristine Fidje Olsen.

HiOA-forsker med i Akademiet for yngre forskere

Høgskolelektor Heidi Holmen er den første fra Høgskolen i Oslo og Akershus til å bli tatt opp som medlem i Akademiet for yngre forskere.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:16

—Å bli valgt ut til Akademiet for yngre forskere er veldig spennende. Det er en unik mulighet for meg til å bidra forskningspolitisk for å fremme gode karriereveier for andre yngre forskere, og samtidig være med på å fremme forskning og forskningens betydning i og for samfunnet, sier hun.  

Heidi Holmen har bakgrunn som sykepleier og forsker blant annet på helseteknologi og hvordan teknologi kan støtte mennesker med kronisk sykdom. Hun er førstelektor og stipendiat ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved HiOA. 

Tverrfagelig møteplass

Akademiet for yngre forskere er en nasjonal tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena. Holmen ser fram til å bli en del av dette. 

— Det blir spennende å utveksle erfaringer knyttet til hvordan andre forskere jobber, men også hvilke utfordringer de har knyttet til både vitenskapelig arbeid og karriere, sier hun. 

Holmen ønsker å jobbe sammen med de andre medlemmene for å øke kommunikasjonen av forskning ut til de det gjelder, og sørge for at den blir forstått og brukt der det er behov. 

— Innenfor mange tradisjoner har forskningen en lavere status nå enn før, og her er det viktig å jobbe målrettet mot de som skal være fremtidens forskere, men også forskningspolitisk, sier hun. 

Hun ønsker også å bidra i den forskningspolitiske diskusjonen. 

—En økt satsning på forskerkarriere vil også være viktig for meg, og jeg ønsker å bidra i den forskningspolitiske diskusjonen knyttet til mulighetene for yngre forskere til ha et karriereløp som samtidig tillater et familieliv, sier hun. 

Spennende bakgrunn

Holmen er en av 14 nye forskere som blir tatt opp til Akademiet. Kyrre Eeg Emblem er leder av innvalgskomiteen ved Akademiet. Han skriver i en e-post til Journalen at innvalgskomiteen mener at Heidi Holmen har en spennende bakgrunn og profil som utfyller Akademiet godt. 

— Hun har gjort forskerkarriere i et yrke hvor dette ikke er hovedregelen og sitter dermed på mange nye og relevante erfaringer. Interessen for helseteknologi og mulighetene dette gir for samfunnskontakt, formidling og innovasjon fremheves spesielt, skriver han.