En rød sløyfe er det globale symbolet for HIV-positive og dem som lever med AIDS. FOTO: Flickr/Sham Hardy

I 2016 døde én million mennesker av AIDS-relaterte sykdommer.

1. desember markerer Verdens AIDS-dag. Mer enn 36 millioner har AIDS eller er HIV-positive.
Torsdag, 30 november, 2017 - 17:01

Fakta om HIV og AIDS

20,9 millioner mennesker hadde tilgang til antiretrovial behandling i 2017.

Det ble oppdaget 1,8 millioner nye HIV-tilfeller i 2016

76,1 millioner mennesker har blitt smittet av HIV siden starten på epidemien

35 millioner mennesker har dødd som følge av AIDS-relaterte sykdommer siden starten på epidemien.
(Kilde: UNAIDS)

Tema for Verdens AIDS-dag 2017 er helse og alle menneskers rett til god helse, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Det er viktig at rettigheter til helsetjenester er sentrale i den globale helsedebatten, og at det arbeides for at helsevesen skal være tilgjengelig for alle. Det skriver FN på nettsiden sin.

UNAIDS, FNs viktigste organ for en forsterket, helhetlig og global innsats mot hivepidemien, melder også at tilgang på behandling har økt eksponensielt. I 2000 hadde bare 685 000 som levde med HIV tilgang til antiretrovial behandling, mens i juni 2017 var tallet 20,9 millioner. Organisasjonen skriver at en slik drastisk økning av tilgangen på den livreddende behandlingen ikke kunne skjedd uten motet og besluttsomheten til dem som lever med HIV støttet opp av sterkt lederskap og økonomisk engasjement. 

Færre smittes, flere får behandling og færre dør av AIDS-relaterte sykdommer. FN jobber nå med å videreføre dette arbeidet og for å stanse epidemien helt innen 2030.

Emneord: 
Tags: