Forsker Anders Nielsen ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo, er bekymret for konsekvensene. Foto: Melinda Haugen

Insektene forsvinner

Over 75 prosent av verdens insekter har forsvunnet de siste årene. Dette kan få fatale konsekvenser.
Mandag, 6 november, 2017 - 15:03

I en fersk rapport melder tyske og nederlandske forskere at insektbestanden har sunket med over 75 prosent de siste 27 årene. Denne nedgangen er svært alvorlig. De 63 områdene i Tyskland som er forsket på, er naturreservater.

— Insekter er ekstremt viktige for naturen. Blant annet polinerer de blomster, er mat for fugler og bryter ned dødt materiale. Dersom de forsvinner, vil det få fatale konsekvenser, forteller Anders Nielsen ved Institutt for biovitenskap.


Insektenes naturlige habitat forsvinner i takt med menneskenes arealutbygging. Foto: Melinda Haugen

Årsaker

Hvorfor insektsdøden i naturreservatene har vært så stor, har ikke forskerne funnet et tydelig svar på.

– Det er vanskelig å finne én direkte årsak, men mye har med menneskelig påvirkning å gjøre. Arealutbygging og bruk av sprøytemidler, regnes som to av hovedårsakene, forteller Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning.

Ødegaard tror ikke folk er klar over situasjonen, og bruker hageeiere som eksempel.

– De er altfor slurvete med uhemmet sprøyting, og ser ikke konsekvensene av dette. Vi mennesker tenker som regel ikke over problemer før vi kjenner det på kroppen.


– Det er ikke noe tvil om at klimaet har masse å si for insekter, forteller Anders Nielsen. Foto: Melinda Haugen

Situasjonen i Norge

Tilsvarende forskning er ikke gjort i Norge. Men dataen fra rapporten kan stemme med den norske fauna.

– Dataen i artikkelen er samlet inn over svært lang tid og de kan nå se trender i disse områdene. Slike data har vi ikke i Norge, men vi kan ikke utelukke at situasjonen er den samme, forteller Nielsen.

Se Ødegaard og Nielsen uttale seg her: