Kunnskapsdepartementet har foreslått innføring av et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg. Foto: Illustrasjonsbilde/Pixabay

– Jeg er absolutt imot et forbud

HiOAs studentprest om nikabforbud på høgskoler og universiteter.
Onsdag, 8 november, 2017 - 11:25

Da kunnskapsdepartementet foreslo å innføre forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner tidligere i høst, var det starten på debatten om hvorvidt plagg som nikab skal tillates på høgskoler og universiteter eller ikke. 

Det har til nå vært tillat for den enkelte høgskole eller universitet å selv bestemme hvorvidt de vil ha et forbud mot ansiktsdekkende plagg, men debatten nå omhandler om det skal innføres et nasjonalt forbud eller ikke.  

Forbud vil ikke gjøre noe godt

Studentpresten ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Halvor Berg Hovind, mener derimot at et nikabforbud ikke vil bidra til noe godt. Han sier han håper at akademia klarer å håndtere bedre enn at det blir innført et forbud.

– Akademia skal levere kunnskap, og den kunnskapen bør kunne formidles til alle, uansett hva man har på seg, hvor man kommer fra eller hva man tror, sier han. 


Studentprest ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Halvor Berg Hovind, stiller seg negativt til et forbud mot nikab. Foto: Sonja Balci/ HiOA

Begrensning på religionfriheten

Hovind mener at et generelt nikabforbud er en begrensning på religionsfriheten.

– Dersom nikaben er et religiøst uttrykk, er et forbud en begrensning på religionsfriheten. Klesplagget kan avvises der det oppstår problemer, men da må det begrunnes. Et generelt forbud vil kun bidra til stigmatisering.

Støtter argumentet om å se ansikt

Selv om Hovind er imot et generelt forbud av ansiktsdekkende plagg, mener han at det er viktig at vi kan se hverandres ansikt.

– Jeg har sympati med de som sier vi må se hverandres ansikt, fordi en kulturell forventing som ligger hos meg. Jeg er derimot åpen for at andre tenker annerledes om det, da vi lever i et mangfoldig samfunn, sier Hovind. 

Objektifiserende debatt

I debatten om nikab må man se utover klesdrakten, mener Hovind.

– Debatten objektiviserer kvinnene det gjelder. Det blir påstått at det er menn som presser kvinnene til å ha plagget på seg, og at disse kvinnene er objekter for religiøse menns regler. Da blir det ikke bedre av at disse kvinnene blir objekter for et storsamfunns definisjon av hva som er akseptabel klesdrakt, sier Hovind og legger til:

Hvis kvinnene i nikab faktisk er ofre, så er det viktig at de er i akademia og får frigjørende kunnskap.

– Du stiller deg ikke positivt til nikaben, men et forbud er dårlig fordi det kan bringe negative konsekvenser med seg?

– Jeg er mer bekymret for den måten debatten føres på, enn det jeg er til nikab. Folk må få lov til å gå med det de vil, det er et menneskelig uttrykk. Vi må møtes som mennesker, ikke som klesplagg.

Viktig med dialog

Hovind mener at kvinner i nikab blir glemt i debatten, og at det er viktig å gå inn i diaolog med disse.

– Kvinnene med nikab må være med i denne debatten. Det er kvinnene som må være tydelige på hva klesplagget betyr for dem. Så må vi sammen se på hvordan vi som samfunn kan løse eventuelle problemer som oppstår. Disse kvinnene er en del av samfunnet.

Lite problem

Studentpresten understreker at nikab ikke er brukt av mange.

– Her i Norge er det veldig få dette gjelder. Derfor blir det enklere å spørre kvinnene det faktisk gjelder om hvordan akademia kan spre sin kunnskap til dem også.