Disse massive betongelementene er tiltak som Oslo Kommune iverksetter for å minske faren for terror. Foto: Thea Bjørseth Langkaas

Blomsterkasser skal hindre terror

Mandag kveld ble det satt opp massive blomsterkasser for å sikre gatene i Oslo. Karl Johansgate er den første gaten hvor hindringer har blitt utplassert.
Tirsdag, 7 november, 2017 - 12:56

Dette er risokoreduserende tiltak som er ment for å forebygge tilsiktede påkjørsler, skriver Oslo Kommune i en pressemelding mandag. 

Ingen trusler mot Oslo 

Tiltakene settes i gang uten konkrete trusler mot oslo, men basert på PST sin oppdaterte trusselvurdering. Hindringene ble først og fremst plassert i Karl Johansgate, men også Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata skal sikres fortløpende de neste dagene og ukene. Det er Bymiljøetaten som står for den praktiske gjennomføringen av tiltakene. 


Oslo Kommune mener at disse massive blomsterkassene skal hindre tilsiktede påkjørsler FOTO: Thea Bjørseth Langkaas

– En trygg by 

Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo og mener at Oslo skal være en trygg by.

– Vi kan ikke mure oss inne i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen til at kommunen nå gjennofører risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sier han. 

Gjennom dette arbeidet sier Johansen at de må ivareta flere hensyn samtidig. Det må fremdeles være mulig for utrykningskjøretøy og vareleveringsbiler å gjøre sine plikter. Oslo skal likevel være en åpen og trygg by og ferdes i, forsikrer han. 


Slik så Karl Johansgate ut denne tirsdags morgenen. Betongelementene ble plassert ut i går kveld. FOTO: Thea Bjørseth Langkaas 

En del av bybildet 

I prinsippplanen fra 2014, for grunnsikring og gatebruk, legges det opp til at tiltak skal integreres i utsmykning og arkitektur, så langt det er mulig. Johansen sier at dette er kommunens mål. 

– Innledningsvis vil det bli brukt benker, tyngre blomsterkasser og betongelementer til å lage hindringer. Betongelementene skal fortløpende erstattes av flere, tyngre blomsterkasser. Målet er at disse blir integrert i bybildet. Vi ønsker ikke at Oslo sentrum skal se ut som en festning, sier Johansen.